Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Sk 14, 19-28, Jn 14, 27-31a

Marcel Pagnol (1895- 1974), francúzsky spisovateľ a dramaturg, člen Francúzskej akadémie v Manon od prameňa opisuje život v malej dedinke v Provenc. Farmár César pestuje kvety a zavlažuje svoj pozemok vodou z prameňa, ktorý nečestne získal.

Je bezdetný a tak presviedča svojho synovca, aby si našiel nevestu a mohol mu nahonobený majetok odovzdať. Mladík sa jedného dňa v horách zamiluje do Manon. Netuší však, že ako malé dieťa sa Manon stala svedkom tragických udalostí a rozhodla sa ich aktérom – teda aj Césarovi a jeho synovcovi pomstiť a odmieta ho.

Césarov synovec kvôli výčitkám svedomia a neopätovanej láske ukonči svoj život.

Čo je vhodné všimnutia a veľmi pekné, tamojší učiteľ vylieči Manon z pomsty tým, že jej hovorí, nech urobí, ako by robil jej otec. Ona mu odpovie: Môj otec by bol ich priateľom. Tak nájde Manon pokoj duše.

Dnes sme počuli: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva“.

Manon našla Ježišov pokoj. Zriekla sa pomsty. Niečo podobne praktizujú učeníci Pána Ježiša. V prvom čítaní sme počuli, že sv. Pavlovi, ktorého zanechajú polomŕtveho ani nenapadne pomstiť sa, ale ide ďalej chváli Pána a ohlasuje ďalej jeho lásku. 

Sv. Pavol a jeho spolupracovníci konajú presne podľa Pánových slov: Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi (Mt 5:9).

Aj my sme synmi a dcérami nášho Nebeského otca. Domnievam sa, že aj pre nás by malo byť samozrejmosťou nasledovať nášho Otca a šíriť pokoj. Musíme ho najskôr načerpať. Kedy sa staneme vnútorné pokojní a vyrovnaní?

Don Giuseppe Forai napísal: Z čoho sa dá skutočne poznať, že človek duchovne rastie? Z toho, že čim je starší, tým je spokojnejší. Božie veci sú spočiatku ťažké, ale postupne sa stavajú ľahšími, nie naopak.

Ako som v úvode spomínal. Je ťažké urobiť prvý krok, zriecť sa napríklad pomsty. Ale ak to urobíme raz, potom je to radosť. Tak je to aj v iných cnostiach.

Klaďme si otázku, ako by urobil náš Nebeský otec? Pán Ježiš o ňom hovorí, ako o dobrom a Ježiš - jeho syn odpúšťa.

 Turzovka 5.5.2015