Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Sk 15, 1-6, Jn 15, 1-8

 Minulú stredu v rámci Lectio divina sme meditovali o dnešnom evanjeliu a pristavili sme sa pri tejto myšlienke: Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia.

Skonštatovali sme, že to „orezávanie“ nie je najľahšie a často sa mu vyhýbame.

Pritom je obohacujúce aj v prírode aj v duchovnom živote. Príklad zo života:  

V americkom meste Santa Cruz žili manželia Hamimiltonovci. Manželia, ktorí sa mali radi, boli šťastní. A toto šťastie znásobovala ešte skutočnosť príchodu dieťaťa, na ktoré sa veľmi tešili. Avšak v istý deň prišiel Margaret Hamiltonovej telegram, ktorý oznamoval smrť jej manžela. Telegram mal účinok bomby. Naplno zasiahol jej život. Do tejto ťažkej situácie vstupuje svojím narodením na javisko života dieťa - malá Nancy Hamiltonová. V matkinom srdci sa striedali také pocity, ako hrob a kolíska, smrť a život, koniec a začiatok, smútok a radosť, zúfalstvo a nádej.

V prvom momente si opakovala: "Nech je krásna a dokonalá ako hviezda, filmová hviezda! Ó, Bože!" Po prvýkrát v živote Margaret zacítila Božiu blízkosť a vyriekla jeho meno... Neskôr sa Margaret dozvedá od lekára, že Nancy nebude nikdy chodiť. Dva city burácali jej bytosťou: túžba volať k Bohu (naučili ju modliť sa, keď bola malá, ale čas jej všetko vygumoval) a zúfalstvo, proti ktorému všemožne bojovala. Už uvažovala aj zabiť dieťa, aby sa netrápilo, no znovu ho objala a povedala: "Prebijeme sa, Nancy - ty a ja. Ostaneme si vždy blízke. Uvidíš! Nedáme sa!"

Nancy sa dostala do katolíckeho sanatória, kde si ju všetky sestričky zamilovali. Margaret však nebola veriaca a bála sa, či ich sestričky prijmú, no jej obavy boli zbytočné. Vtedy jedna zo sestier hovorí matke: "Boh vás má rád a nič nerobí bez dôvodu." V Margaret sa všetko búrilo, nemohla pochopiť logiku týchto slov. A predsa jej dobre padli. Medzitým Nancy podstúpila množstvo operácií, ale bezvýsledne. Nancy však bola stálym rozdávateľom úsmevu, šťastia, ktorému ľudia nevedeli odolávať. Vždy mala okolo seba veľa detí i dospelých. Nancy mala zvláštny dar. Vedela v ľuďoch vzbudiť šľachetné city, i keď niekedy hlboko ukryté. A nebol to iba súcit s postihnutým dieťaťom.

Týždne intenzívneho utrpenia malej Nancy však urýchlili dozrievanie matkinho ducha. Keď matka rez prechádzala sanatóriom, zrazu sa zastavila pred kaplnkou. Bolo v nej veľa sestričiek. Cítila sa veľmi príjemne. Po prvýkrát bola v katolíckom kostole. Vtom jej sestrička hovorí: "Býva v ňom váš a Nancyn priateľ. Vždy ho tam môžete nájsť." Išla k oltáru, kľakla si v presvedčení, že stojí pred Bohom. Potom zabočila k Panne Márii a prosila: "Drahá Mária, ten v bohostánku je tvojím synom, pomôž mi spoznať ho, ako si pomohla mojej dcére." Neskôr aj napriek ťažkostiam života, ktoré prežívali, Margaret s veľkou dôverou a vierou v presvedčení, že on vie, prečo je to tak, sa vkladá aj so svojou dcérou do rúk Božích, keď prijímajú krst a sviatostného Spasiteľa.

Ich ďalší život sa veľmi zmenil, hoci navonok bol rovnako veľmi ťažký. Nancy musela prejsť množstvom operácií, matka sa musela často sťahovať, odchádzať zo zamestnania. Nastali finančné problémy - ona však aj v týchto životných búrkach vkladala to všetko Bohu. Pomaly chápala, že bolesti a ťažkosti sú znakom Božej lásky k nám a skúškou našej lásky k Bohu.

Margaret ozaj s veľkou dôverou v Boha prežívala všetky udalosti. O niekoľko rokov jej dcéra Nancy ako 15-ročná zomiera. Jej matka však aj túto udalosť prijíma s veľkou vierou a s dôverou prosí Pána, aby ju prijal k sebe.

Ešte jeden postreh k veľkosti mladej Nancy. Jej dobrodinci sa poskladali na cestu do Lúrd. Nansy sa tam veľmi tešila. Naraz hovorí matke: Ideme domov. Matku to prekvapilo, veď tam mohli ešte ostať. Až na ceste domov prezradí matke: Vieš mama, už by som neodolala pokušeniu modliť sa za svoje zdravie. Úžasne!

(Skutočná udalosť spracovaná podľa: A. Hlinka: Keď zakvitne rumovisko)

Turzovka, 6.5.2015