Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Sk 15, 22-31, Jn 15, 12-17

 Na Kvetnú nedeľu v roku 2007 pápež Benedikt XVI. položil mladým zaujímavú otázku: „Je možné milovať?“

Otázka Svätého Otca, „Je možné milovať?“, bola vyvolaná mnohými naliehavými výkrikmi sklamaných ľudí, ktorí nadobudli skeptické presvedčenie, že láska neexistuje, pretože v tom, čo svet predstavuje ako lásku, nenašli pravú lásku. Preto sa mnohí mladí cítia nemilovaní a sami nie sú schopní milovať. Svet naozaj čaká odpoveď na otázku, ako skutočne milovať, lebo si uvedomuje, že najväčším zmrzačením človeka je urobiť ho neschopným prijímať a preukazovať lásku.

Jeden náš denník (Nový Čas) priniesol v stredu 21.5.14 článok s názvom: Zrušte celibát, trpíme!

Láska hory prenáša! To si zrejme myslia nešťastníčky, ktoré sa zamilovali do kňazov. Ich sexuálna zdržanlivosť im vraj spôsobuje zničujúce utrpenie. Svoju poslednú nádej vidia u pápeža, od ktorého žiadajú, aby zrušil celibát!

Dvadsaťšesť nešťastne zamilovaných žien skúša všetko možné. Pápežovi Františkovi poslali list, v ktorom ho prosia, aby zaviedol inštitút dobrovoľného celibátu. ,,S pokorou vám predkladáme k nohám naše utrpenie, aby sa niečo zmenilo, nielen pre nás, ale i pre dobro celej cirkvi," uvádza sa v liste podpísanom krstnými menami či iniciálkami mien žien. V liste ďalej píšu, že žiadajú o posvätenie ich lásky.

Vraj si nikto nevie predstaviť utrpenie týchto žien, ktoré túžia po kňazoch. Ženy sa neobávajú toho, že zrušením celibátu by si kňazi prestali plniť cirkevné povinnosti. Skôr naopak, pretože ich bude doma čakať a podporovať manželka s deťmi. Signatárky výzvy si myslia, že zrušením celibátu by predišli tomu, aby kňazi žili s pocitmi márnosti z nenaplnenej lásky. V ostatných desaťročiach čelí Vatikán tlaku na uvoľnenie pravidla celibátu kňazov, ktorý je tradíciou trvajúcou v cirkvi už tisícročie.  (sid, tasr)

Usmial som sa nad tým článkom a prekvapilo ma, že to uviedla TASR (myslím, že je platená z našich daní) – to už nemá čo serióznejšie písať?

Tento článok je typický pre dnešok. A potvrdzuje potrebu klásť si otázku: Je možne milovať? a najmä odpovedať na ňu. Ak si totiž dnešný človek pod slovom milovať predstavuje zrušenie celibátu a ovládanie sa za zničujúce utrpenie a nikto si nevie predstaviť utrpenie týchto žien, tak sme skutočne vedľa!

Aká je láska a čo je láska? Pán nás dnes učí: Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. To je láska.

Pán Ježiš skutočne za ľudstvo položil život.

Ak povedal: Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca, uskutočnil spriatelenie sa Boha s človekom.

Človek prestal byť „zmrzačený“. Je milovaný a môže milovať.

Turzovka,8.5.2015