Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Sk 16, 1-10,  Jn 15, 18-21

 Zišli sme sa, aby sme vyslúžili sviatosť krstu trom novým farníkom. To je vždy pekné a radostné ak sa rodina zíde a spoločne sa teší.

Teraz z nového života. Zaujímavé, intenzívnejšie to prežívajú starí rodičia. Tí majú presne spočítané koľko majú vnúčat, pripadne pravnúčat. Veľmi sa tešia, keď sa ich najbližší stretnú a sú v pohode. Čo najviac teší rodičov? Ak ich deti žijú v pokoji a majú sa radi.

Nie vždy to tak je! Už sa vám stalo, že ste nevedeli pochopiť, prečo bol, prípadne je niekto proti vám? Možno to bolo preto, že sme sa vy nezachovali dobre voči nemu – ale toto je ťažko si priznať, však?! Skôr sa čudujeme, že niekto je zameraný proti nám.

Dnes sme počuli od Pána:  „Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás“.

Prečo nenávideli Pána Ježiša? Iste si pamätáte (čítali sme to v pôste) ako sa pýtal: "Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca. Pre ktorý z nich ma kameňujete?!" (Jn 10:32). U Ježiša nenašli nič a predsa ho nenávideli. Je to veľké tajomstvo neprávosti, zla. Ťažko to pochopiť!

Ako je to s nami? Prečo mi trpíme od iných? Je to len ich vina? Sv. Peter k tomu píše: Len nech nik z vás netrpí ako vrah alebo zlodej alebo zločinec alebo sliedič. Kto však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha týmto menom. (1 Pt 4,15-16).

Spomínate si, žeby ste trpeli preto, že ste kresťania? Pozor nie je to len prenasledovanie kresťanov v arabskom svete. Minulý rok ich pre Ježiša zomrelo výše 100 000. Tento rok ako počúvame, to číslo bude žiaľ väčšie. Neuveriteľné! Môže to byť preto, že máte kresťanské postoje – v práci v susedstve v rodine... Áno, môže to byť aj od členov rodiny – ak napríklad nesúhlasíte s tým, aby sa nespravodlivo obohatili, ste za dodržiavanie prikázaní... Niekedy je to znášanie posmechu ako: to už máte toľko deti a ešte si ho necháš, si bigotný katolík keď sa snažíš isť každú nedeľu do kostola...

Myslím, že by nás to mohlo tešiť ak trpíme pre kresťanské postoje. Ježiš nás za to zastane a odmení. Veď Boh je náš Pán a my sme jeho ľud, ako sme opakovali v refréne.

Prosme o to, aby sme boli Božím ľudom a aby sme tak dali dobrý príklad týmto deťom, ktoré majú byť pokrstené. To ste sľúbili pri privítaní o chvíľu potvrdíte zrieknutím sa zla a vyznaním viery.  

 Turzovka, 9.5.2015