Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

 Sk 18, 9-18, Jn 16,20-23a

 Smútok je záležitosť nie rozumu, ale citu. Ťažká je preto aj jeho definícia. Prečo je smútok? Niečo nie je tak, ako by sme chceli.

Z čoho boli smutní apoštoli?

  • Smútok z odchodu Ježiša
  • Strata zmyslu nasledovania Ježiša

Každý z nás prežil, prežíva smútok, preto vieme apoštolov pochopiť. O to viac nás môže zaujímať odpoveď na otázku: Ako premáhať smútok?

Na stretnutí s mladými som dostal ta túto otázku tieto odpovede:  

Idem do spoločenstva – spoločenstvo pomáha, lebo vtedy cítim, že nie som sám. Možno tu aplikovať ľudovú múdrosť: Podelená bolesť – polovičná bolesť. Podelená radosť – dvojnásobná radosť.  

Pomodlím sa – Opäť je tu spoločenstvo. Tentoraz s Bohom. Odovzdanie mu svojich problémov, ťažkosti.

Obetujem to za niekoho -  Opäť myšlienka na niekoho, za koho to obetujem a tiež spojenie s Bohom.

Nuž, sme stvorení na obraz Boží. A Boh je nie Bohom samoty, ale spoločenstva. Žije v láske Trojice.

Ako premáhať smútok možno vybadať aj v tejto skúsenosti:

Počas pôsobenia v Brezne som poznal člena protikomunistického odboja, ktorý v tom čase mal 80 rokov a bol plný elánu. Čudoval som sa kde ho berie. Bol v Jachimove na nútených prácach, kde ho zobrali hneď po štúdiách. Stratil najlepšie roky.

Vysvetlenie mohlo byť v tomto: Nosil mi ich časopis Svedectvo. Majú na ňom motto: Ak si stratil majetok – stratil si veľa, ak si stratil slobodu – stratil si viac. Ak si stratil vieru – stratil si všetko. Asi tam je to tajomstvo.

Pán Ježiš povedal apoštolom: Túto radosť vám nik nezoberie – počuli sme v dnešnom evanjeliu. Nik nám nezoberie radosť z viery, že  Ježiš odišiel, aby bol viac s nami. Svätý pápež Lev veľký to vyjadril takto krásne:    

     Milovaní, Boží Syn vtedy, keď sa odobral do slávy Otcovej velebnosti, ... začal nám byť božstvom bližší, keď sa stal ľudskou prirodzenosťou vzdialenejším.

Môžeme povedať: Odišiel Ježiš ako človek, aby nám bol bližšie ako Boh.

Ježiša ako človeka apoštolom i nám umučili, zobrali, ale nie ako Boha. Ježiša Boha nám nik nezoberie a tým ani radosť.

Turzovka, 15.5.2015