Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Z pohľadu dnešného sviatku sa pozrime na jedno obrátenie k viere.

Popisuje ho známy kazateľ, profesor homiletiky, J. Vrablec.

Dvaja mladí ľudia sa vybrali do Juhoslávie na rekreáciu. Ich manželstvo malo jednu chybu: manželka bola neveriaca a manžel pre to veľmi trpel. Ona nebola ani pokrstená, ani do kostola nechodila a ani neboli cirkevne sobášení. Ona Boha nepotrebovala. Manžela to trápilo. Keď boli v Juhoslávii, zatúžil ísť do pútnického miesta, ktoré sa volá Medžugorie. Manželke sa nechcelo, aj keď ju prosil. Vošiel teda sám do kostola modliť sa a ona sa prechádzala vonku a nudila sa. Čakala, kedy sa už vráti, lebo medzitým sa blížil čas večernej omše a prichádzalo tam mnoho zahraničných áut. Keď vyšiel muž z kostola, ona mu dohovárala: „Čo si tam tak dlho robil, pozri naše auto je už zabarikádované a už sa nemôžeme pohnúť z miesta až po skončení večernej pobožnosti. A on povedal: „Dobre, tak ja idem na omšu a ty zostaň zase vonku". A tak sa stalo.

Ona zostala vonku, ale mnoho ľudí išlo tam na večernú omšu, takže sa nevmestili do kostola. A zostávali vonku a tam sa modlili a spievali. Tam sa prežehnávali, tam si kľakali, tam sa spovedali a tam prijali aj sv. prijímanie. A ona hoci bola vonku, bola akoby v kostole. Oddala sa tej krásnej mariánskej atmosfére, ktorá tam bola a začala premýšľať nad svojím životom.

A tu sa uskutočnilo to, čo učia švajčiarski vedci Karol Gustáv Jung a Helmut Bavc, že v každom človeku je Stvoriteľom uložené zameranie na Boha. U mnohých však je zahádzané ustavičnou honbou za materiálnymi, telesnými, sexuálnymi pôžitkami. Ale sú také chvíle v živote človeka, kedy sa tieto nánosy odhádžu z duše človeka. Napr. hovoria tí vedci, že pri pohrebe alebo pri životnom jubileu alebo v chorobe alebo pri dojemnej mariánskej slávnosti. Lebo vtedy sa človek vytrhne z každodenného ruchu a začne premýšľať nad týmito 4 základnými otázkami: Kto som? Odkiaľ som? Načo som? Kam spejem?

A takto tam tá neveriaca žena, ako to učia títo psychológovia, premýšľala. Mala na to 2 hodiny, lebo tá omša s ružencom a modlitbami trvala 2 hodiny. Premýšľala, a tým odhadzovala vo svojej duši nánosy zo zamerania na Boha a napokon pocítila a prežívala radostne a jasne svoje zameranie na Boha. A keď muž vyšiel z kostola nedohovárala mu. A on bol prekvapený. A keď mu povedala: „Ja verím v Boha ako ty!", bol šokovaný. Objal ju od radosti a tá radosť pokračovala tak, že sa rozhodla 6 dní chodiť na náboženskú náuku, tam sa dala pokrstiť, tam pristúpila k prvému sv. prijímaniu, tam prijala sviatosť birmovania.

Keď sa vrátila z Juhoslávie na Slovensko nesúc so sebou krstný list, išla na faru a dala sa cirkevne zosobášiť, a sú šťastní a budú šťastní, lebo prežívajú vieru podľa príkladu Panny Márie. Takto pomáha dnes Panna Mária.

O dnešnom sviatku môžete prečítať na:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/554-ruzencova-panna-maria

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1042-ruzencova-panna-maria-2

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2725-ruzencova-panna-maria-20