Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Narodil sa okolo roku 1035 v Kolíne nad Rýnom.

Vychovali ho v Paríži a po vysviacke za kňaza vyučoval teológiu. Túžil však po živote v samote a založil kartuziánsky kláštor. Pápež Urban II. ho povolal k sebe, aby mu pomáhal v ťažkých chvíľach pre Cirkev. Zomrel roku 1101 pri Squillace v Kalábrii.

Z listu svätého kňaza Bruna jeho synom kartuziánom (Nech môj duch jasá v Pánovi)

Keď som sa z podrobnej a milej správy nášho blahoslaveného brata Landowina dozvedel o neoblomnej prísnosti vášho rozumného a ozaj chvályhodného spôsobu života a dopočul sa o vašej svätej láske a ustavičnom úsilí o to, čo je čestné a dôstojné, môj duch jasá v Pánovi. Naozaj jasám a núti ma to vzdávať vďaky a chvály Pánovi; a predsa trpko vzdychám. Jasám totiž, ako je spravodlivé, pre vzrast ovocia vašich čností, ale bolí ma a hanbím sa, že nečinne a ľahostajne ležím v špine svojich hriechov.

Radujte sa teda, bratia moji milovaní, zo svojho blaženého údelu a zo štedrej ruky Božej milosti voči vám. Radujte sa, že ste unikli mnohorakým nebezpečenstvám a stroskotaniam zmietajúceho sa sveta. Radujte sa, že ste dostali pokojné a bezpečné miesto v krytom prístave, do ktorého mnohí túžia dôjsť, mnohí sa aj veľmi usilujú, a predsa sa doň nedostanú. A mnohí, čo ho aj dosiahli, boli vylúčení, lebo to nedostali zhora.

Preto, moji bratia, majte za isté a dokázané, že ak niekto už mal toto žiaduce dobro a nejakým spôsobom ho stratil, bude to až do konca ľutovať, ak si váži alebo má starosť o spásu svojej duše.

O vás, moji milovaní bratia laici, hovorím: „Velebí moja duša Pána“ (Lk 1,46), lebo na vás vidím veľkosť jeho milosrdenstva podľa správy vášho priora a milovaného otca, ktorý sa vami veľmi chváli a má z vás radosť. Radujme sa aj my, lebo aj keď nemáte vedecké vzdelanie, mocný Boh svojím prstom vpisuje do vašich sŕdc nielen lásku, ale aj poznanie svojho svätého zákona. Veď ste skutkami ukázali, čo milujete a čo poznáte. Lebo keď so všetkou opatrnosťou a horlivosťou zachovávate pravú poslušnosť, je zjavné, že múdro čítate to najlahodnejšie, životodarné ovocie Božieho písma.

RESPONZÓRIUM Ž 55, 7-8Jn 2, 17

Ktože mi dá holubičie krídla, aby som mohol odletieť a odpočinúť si? * Aby som mohol utiecť do diaľav a pobudnúť v samote?

Svet sa pominie aj jeho žiadostivosť. Kto však plní Božiu vôľu, ostáva naveky. * Aby som mohol utiecť do diaľav a pobudnúť v samote.

Modlime sa.

Všemohúci Bože, svätého Bruna si povolal, aby ti slúžil v samote; na jeho príhovor nám pomáhaj, aby sme si v zhone tohto života vždy našli čas pre teba. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

Pozrite tiež: https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2724-sv-bruno