Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Takmer každý deň sa môžeme presvedčiť o tom, že malé veci môžu mať veľký vplyv.

Jedná iskra, výbuch plynu a pred časom zničený panelák v Prešove a teraz aj vo Švédsku. Vieme, že kýchnutie horolezca môže spustiť lavínu... A systém počítačových (digitálnych) technológií, od ktorých teraz závisí celý svet, pozostáva iba z dvoch číslic: 0 a 1. A ako to povedal Neil Armstrong, keď vystúpil na Mesiac? „Malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo.“

Preto nie je prekvapujúce, že aj Ježiš Kristus zdôrazňoval, že na maličkostiach v živote veľmi záleží. Vyhlásil: „Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom“.(Lk 16:10) V podobenstve chváli sluhu: „Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána“ (Mt 25:23, Lk 19:17). Dá sa to parafrázovať: „Kto je spoľahlivý v najmenších veciach, je spoľahlivý aj vo veľkom... a kto robí krivdu v malých veciach, robí to aj vo veľkom.“

Svätý František Saleský bol mimochodom majstrom malých vecí, drobných, nenápadných vecí, ktoré sprevádzajú náš každodenný život. Vo svojich spisoch upozorňuje predovšetkým na takzvané „malé čnosti“. Tieto čnosti nenazýva „malými“, pretože vyzerajú bezvýznamné a sú menej cenné. Sú „malé“, pretože sú také dôležité pre maličkosti v každodennom živote, a preto sa dajú praktizovať neustále, vždy a všade. Je to: Pokora, jemnosť, trpezlivosť, vrúcnosť, milosrdenstvo, vyrovnanosť, všímavosť, dochvíľnosť, priateľskosť, spokojnosť a veľa ďalších. Myslí si, že len zriedka máme príležitosť praktizovať veľkú čnosť statočnosti, ale napríklad prax trpezlivosti s nepríjemnými ľuďmi, potrebujeme každý deň. Prednášanie veľkých príhovorov a prednášok je výzvou, s ktorou sa stretávame len zriedka, ale oveľa dôležitejšie sú malé slová, ktoré môžeme používať každý deň, ako: Ďakujem, pozdrav, úsmev.

To isté platí pre chyby a slabosti. „Vlkov a medveďov,“ hovorí František Saleský, sa nemusím báť, pretože sa s nimi stretnete veľmi zriedka. Problémom teda nie sú veľké hriechy, ale komáre a muchy, teda malé chyby a slabosti, ktoré nás neustále otravujú a postupne môžu spôsobiť veľké pády.

Každý, kto má rád čistotu vie, že skutočným problémom nie sú veľké nečistoty, ale prach, ktorý sa zhromažďuje na každom mieste. A ak čakáme príliš dlho na riadenie, byt sa môže zmeniť na špinavú dieru. „Každý, kto robí chyby v malých veciach, bude to robiť aj s tými veľkými." Počítajú sa teda maličkosti. 

Dnešná oslávenkyňa Sv. Terézia bola majsterkou v maličkostiach. Nájdete nejakú veľkú vec v jej živote? Napríklad nebola na misiách a je patrónkou misií! Lebo obetovala pre ne maličkosti.

Spolu so svätou Terezkou si uvedomme, že tieto drobnosti sú také zásadné preto, lebo vytvárajú dokonalosť. A dokonalosť nie je maličkosť! Každý je schopný robiť, alebo nerobiť tieto malé veci, každý deň a na každom mieste. Manželia často hovoria: Hádame sa pre maličkosti. A tie „maličkosti“ často vyústia vo veľké hádky až rozpad manželstva, rodín.

Máme prvý piatok v mesiaci. Pri tej príležitosti zvykneme robiť pokánie – nápravu života. Nezabudnime na „maličkosti“. Zoberte futbalovú loptu, alebo dušu na bicykli. Stačí malička dierka a lopta, či bicykel je nepoužiteľný

Turzovka, 1.10.2021

Viac zo života sv. Terézie z Lisieux nájdete na:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/362-sv-terezia-z-lisieux

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1878-sv-terezia-z-lisieux-b

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2311-sv-terezia-z-lisieux-ml

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2717-sv-terezia-z-lisieux-20