Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Ag 1, 15b – 2, 9, Lk 9, 18-22

Ježiš Kristus je pravdepodobne najznámejšou osobou vo svetovej histórii. 

V každom prípade ho môžeme zaradiť na zoznam najdôležitejších a najvplyvnejších osobností nášho sveta. A ako sa to stáva všetkým týmto osobnostiam, platí to aj pre neho: niektorí ho milujú a zbožňujú, iní ho odmietajú, ale nikto sa cez neho nemôže dostať.

Ako sa dozvedáme z dnešného evanjelia, tak to bolo už jeho života. Ježiš je témou dňa, ľudia o ňom hovoria, nikoho nenecháva ľahostajným, pre mnohých je tajomstvom. Pre niektorých by mal byť ako Ján Krstiteľ alebo ako veľký prorok Eliáš. Ale všetky tieto reči, všetky tieto fámy o ňom nie sú rozhodujúcim faktorom pre samotného Ježiša Krista. Ústredné a zásadné je pre neho niečo iné. Jeho otázka znie: „Čo si ty myslíš, že som?" - A presne na túto otázku sa Ježiš Kristus pýta všetkých ľudí v každom čase: „Ty ... čo si myslíš, že som? Kto som pre teba? "

A práve na to by sme my kresťania mali myslieť znova a znova. Ježiš ku mne hovorí priamo, osobne, nepýta sa všeobecne, pýta sa mňa, tu a teraz a dnes. Nie je to rétorická otázka, ale otázka, ktorá ma núti zaujať postoj a stanovisko. Nejde o to, aby sme našli teologicky alebo dogmaticky správnu odpoveď, ale záleží na tom, aby bola táto odpoveď osobná, úprimná a autentická. Aby som v určitom okamihu nepovedal len to, čo som počul a naučil sa, je dôležité, aby mi táto odpoveď išla z duše. Presne túto odpoveď chce Ježiš z nás vylákať, rovnako ako ju vylákal on z Petra. A toto Peter hovorí z celého srdca a s plným presvedčením: „Pre mňa si Boží Mesiáš". Inými slovami to znamená: Čakali sme na teba stáročia; prostredníctvom teba sa splní, čo Boh sľúbil a splnil. Aj mne spĺňaš to, po čom som vždy túžil.

Ktorá odpoveď je moja? Čo mám povedať, keď sa Ježiš pýta: „Kto som pre teba?" Celkom, každý musí dať túto odpoveď pre seba. Dnes by som chcel len poukázať na sv. Františka Saleského. On bol predovšetkým ovplyvnený hlbokou láskou, ktorú Ježiš Kristus ukázal ľuďom. František chcel, aby všetci ľudia pochopili toto: „Aká úžasná je táto myšlienka," píše vo svojej slávnej knihe „Filotea": „Boh na teba myslí vo svojej dobrote, miluje ťa... Spasiteľ pamätal a staral sa o všetky svoje deti. Myslel na každého z nás... Miloval ma... a obetoval sa pre mňa ... Len pre mňa. " „Musíš si to hlboko vtlačiť do svojej duše."

Kto je pre mňa Ježiš? Pre Františka Saleského bolo dôležité, aby sme to pochopili z celého srdca: Ježiš Kristus je ten, kto nás miluje celým srdcom, nikto nás nemiluje viac ako on. Z lásky ku mne sa stal človekom, z lásky ku mne sa obetoval, z lásky ku mne nechal otvoriť srdce na kríži, a tak mi dal nielen svoj život, ale aj srdce, aby som mohol pochopiť, že viac nemôžete urobiť pre nás, len to že nás miluje.

Jedinou otázkou je: skutočne som tomu porozumel?  Ježišu, kto si pre mňa? 

Herbert Winklehner OSFS

Pozrite tiež:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/368-piatok-25-tyzdna

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1059-piatok-25-tyzdna-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2709-piatok-25-tyzdna-20