Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Ag 1, 1-8, Lk 9, 7-9

Každý človek má nejaké to svedomie.

Napísal som „nejaké to“, lebo nie vždy ho má správne formované. Mnohí si ho všelijako zdeformujú a sú vraj ľudia „bez svedomia“. Ak je to tak, potom je to patologický stav.

Mnohým sa svedomie začne prebúdzať po čase a hryzie ich. Určite to tak bolo aj u Herodesa. Navyše keď počul o všetkom, čo sa dialo, a bol v rozpakoch, lebo niektorí hovorili: „Ján vstal z mŕtvych,“ iní: „Zjavil sa Eliáš,“ zasa iní: „Vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.

Ako reagoval Herodes?  Povedal: Jána som dal ja sťať. Kto teda je ten, čo o ňom počúvam také veci?“ A chcel ho vidieť.

Herodesove svedomie formoval Ján Krstiteľ keď mu hovoril: „Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!" (Mk 6:18) Zdá sa, že mu vtedy svedomie ako-tak fungovalo, aj keď dal Jána uväzniť, „vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho rád počúval. (Mk 6:20). Lenže podľahol zvodom Herodiady a jej dcéry a Jána dal sťať. ( Mk 6:21- 28)

Herodes miesto formovania svedomia si nakoniec svedomie tak zahubil, že dokonca niektorí farizeji upozorňovali Pána Ježiša: "Odíď odtiaľto, lebo Herodes ťa chce zabiť." (Lk 13:31) Keď sa Ježiš chcel zbaviť zodpovednosti za smrť Ježiša a poslal ho k Herodesovi, on „ so svojimi vojakmi ním opovrhol, urobil si z neho posmech, dal ho obliecť do bielych šiat a poslal ho nazad k Pilátovi“ (Lk 23:11).

Herodes pokračoval v zločinnom konaním. Po Ježišom odchode do neba prenasleduje kresťanov. Skutky apoštolov konštatujú: „V tom čase kráľ Herodes položil ruky na niektorých príslušníkov Cirkvi a mučil ich. Jánovho brata Jakuba zabil mečom“. (Sk 12:1-2)

Nečudo, že Pán Ježiš varoval apoštolov pred počínaním Herodesa: "Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa!" (Mk 8:15)

Že sa dá ubrániť takýmto postojom (potláčaniu svedomia) svedčí aj to, že v „antiochijskej cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Simeon, ktorého volali Niger, Lucius z Cyrény, Manaen, ktorý bol vychovaný s tetrarchom Herodesom, a Šavol. (Sk 13:1) A tiež nasledujúca poznámka Lukáša, že Ježišovi „vypomáhali ženy zo svojich prostriedkov“ a medzi nimi bola aj Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu, (Lk 8:3). Takže aj v prostredí, kde sa nežije podľa svedomia, je možné vychovať si svedomie ako sa to podarilo Manaenovi a Jane.

Staškov, 23.9.2021

Pozrite tiež:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/369-stvrtok-25-tyzdna

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1060-stvrtok-25-tyzdna-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1438-stvrtok-25-tyzdna-3 

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2708-stvrtok-25-tyzdna-20