Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Sk 22, 30; 23, 6-11, Jn 17, 20-26

 V tomto čase deviataci robia prijímačky na stredné školy, stredoškoláci maturujú a vysokoškoláci majú skúškové obdobie. Bohoslovci, ktorí končia štúdia okrem záverečných prác a štátnic sa pripravujú aj na primície.

Príprava na primície spočíva aj v tom, že si tlačia obrázky na ktoré si dávajú motto – citát zo Sv. písma, alebo nejakú myšlienku. Keď sme my končili najfrekventovanejšia bola myšlienka, ktorá zaznieva v úryvku z dnešného evanjelia: aby všetci jedno boli.

Toto motto som si dal aj ja na primičný obrázok a keď som sa pýtal kamaráta  Ondreja Valacha na súradnice, tak mi povedal: Jaj, tá myšlienka sa nachádza na viacerých miestach. A je to tak iste preto, lebo jednota je veľmi dôležitá.

O jednote aj keď z iného pohľadu hovorí aj dnešné prvé čítanie.

Poďme postupne. Pán Ježiš veľmi zdôrazňoval jednotu jeho nasledovníkov – apoštolov a ich nástupcov. Je to podmienka, aby svet uveril, že ho Boh Otec poslal.  Prečo? Lebo v Bohu je jednota – láska, medzi osobami v Najsvätejšej Trojici. Svet je založený na princípoch lásky, lebo je vytvorený a riadený Bohom – Láskou. Takí musia byť aj jeho verní. Prví kresťania práve týmto upútavali okolie – jednotou a láskou. Vlastne podmienkou jednoty je láska a výsledkom lásky jednota.

Neprijať Boha znamená rozdeľovať. Vidíme to na príbehu sv. Pavla, ktorý sa ocitol po apoštolských cestách v Jeruzaleme. Veľrada bola (ako skoro každý parlament) rozhádaná. Tak sa škriepili, že Pavla šli skoro roztrhať.

Ako sa dosahuje jednota, ako ju vytvárať?

Zoberte detskú kresbu slnka. Lúče čim sú ďalej od slnka tým sú vzdialenejšie. Čím sú bližšie k slnku tým sú bližšie navzájom. V slnku sa úplne spoja. Čím sme vzdialenejší od Boha, tým sme si aj navzájom vzdialenejší. Ako to povedal L. N. Tolstoj? Bez Boha niet človeka. Ľudskí sme navzájom k sebe ak žijeme pre Boha a s nim.  

Čo ak niekto nie je zameraný na Boha a robí nám prieky. Ako s nim vytvárať jednotu?! To je zložité i ťažké. Príkladom nám v tom šiel Pán Ježiš. Na Judáša „nevyskočil“ keď ho bozkom zrádzal. Vtedy ho nazve - Priateľ. Z kríža sa modli: "Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia." (Lk 23,34). Viem, vy poviete: Ale on mi stína smreky, chce kus nášho poľa, vykrikuje na mňa... Evanjelista Lukáš po tomto Ježišovom odpustení z kríža dodal: Potom hodili lós a rozdelili si jeho šaty. Ježišovi zobrali aj šaty a vlastne aj život. Pre aké maličkosti sa dokážeme hnevať my!?

Naši predkovia to pekne zhrnuli do vety: Kto do teba kameňom, ty do neho chlebom.

Áno, jednota môže aj bolieť, ale ak sa o ňu snažíme, výsledkom nemusí byť takéto totálne utrpenie ako u Pána Ježiša, ale pekné radostné súžitie, pokoj duše.  

Turzovka, 21.5.2015