Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Sk 25, 13-21, Jn 21, 15-19

 V uplynulých dňoch som dosť hovoril o jednote. Pán Ježiš o ňu počas veľkňazskej modlitby pri Poslednej večeri opakovane prosil.

Na štyridsiaty deň po Ježišovom narodení keď Mária a Jozef doniesli dieťa Ježiša do chrámu Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: "On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, a tvoju vlastnú dušu prenikne meč - , aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc“. (Lk 2, 34-35). Ježiš sa stal znamení, ktorému budú odporovať.

Sám tiež povedal: Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul!  Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane!

Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre." (Lk 12:49 – 63)

V čom by malo byť to znamenie a rozdelenie? Keď Židia žiadal i od Ježiš znamenie, dôkaz, tak im povedal, že nedostanú iné okrem znamenia proroka Jonáša (Mt 12:39).

Tým znamením je teda Ježišovo zmŕtvychvstanie.

Ako sme to počuli v prvom čítaní? Festus hovorí: Mali s Pavlom nejaké spory o ich náboženstve a o akomsi mŕtvom Ježišovi, o ktorom tvrdí, že žije.

Spor, nejednota kvôli Ježišovi, jeho zmŕtvychvstaní - to sa tiahne celými dejinami. Aj keď sa Ježiš modlil za jednotu, aj keď sa o ňu usiloval, predsa bol aj znamením. Spôsoboval rozdelenie. Mnohí totiž odporovali pravde. Pravda a lož sú v protiklade.

Ježiš sa nemohol vyhnúť odporcom, ako sa im nemôže vyhnúť otec ak má zaslepených puberťákov, učiteľ ak chce poriadok v triede, vedúci vo firme aby sa nekradlo a pracovalo...  

Do tohto znamenia sme vtiahnutí aj my. Aj pre nás je Ježiš znamením. Aj v nás spôsobuje nepokoj vo svedomí ak zabúdame na prikázania. Ježiš ide ďalej. Jemu ide o vzťah, nielen o nejaké príkazy a zákazy! Musíme odpovedať spolu so sv. Petrom na jeho otázku: Miluješ ma? Nie, Ježiš sa nedá obísť. Je vždy a pre každého znamením.

Máme problémy nasledovať Ježiša? Nemali by sme. Ak veríme, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych a toľko pre nás urobil a obetoval sa, tak by to nemal byť vôbec problém!

Podvysoká, 22.5.2015