Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

 Sir 36, 1-2a. 5-6. 13-19, Mk 10, 28-31

Človek sa realizuje v dvoch nezávislých, ale zároveň sa prelínajúcich rovinách: Mať a byť. 

Samozrejme stáva sa to pre nás aj pokušením. 

Mať: Odmalička sa dieťa naťahuje za vecami a chce ich vlastniť. Spočiatku si ich dáva do úst, neskôr sa nimi obklopuje. Ak by aj dieťa bolo v mori hračiek, jednu mu zoberiete rozplače sa – chce práve tu. Ak nie je vychovávané a neučí sa dávať, vyrastie z neho sebec, ktorý sa snaží nájsť šťastie vo vlastnení. To riešil Pán Ježiš s apoštolmi včera. 

Byť: Paralelne s túžbou po vlastnení sa dieťa chce stavať niekým, chce „byť“. Čo je vlastne „zduchovnené“ mať. Byť v priazni (mať priazeň) otca, matky, byť pred ostatnými, byť najlepšie v triede, športe (hrávame s miništrantmi florbal - to by ste mali vidieť) ...,niekedy ak sa mu nedarí v kladnom, tak aj v zápornom. Aj túžba byť má – ako som naznačil - svoje pokušenia. Pápež sv. Gregor Veľký poslal sv. Augustína z Canterbury (dnešný svätec) do Anglicka. Keď vidí jeho úspechy píše mu:

     Veď dobre viem, že všemohúci Boh cez tvoju lásku vykonal v národe, ktorý si vyvolil, veľké zázraky. Preto treba, aby si sa z tohto nebeského daru s obavou radoval a v radosti sa obával. Raduj sa, že vonkajšie znamenia vedú duše Angličanov k vnútornej milosti. Ale obávaj sa, aby sa slabý duch uprostred znamení, ktoré sa dejú, v svojej domýšľavosti nevyvyšoval, aby mu to, čo navonok zväčšuje úctu, nespôsobilo v márnej sláve vnútorný pád.

Sv. Augustín z Canterbury sa nedal strhnúť úspechmi, tým čo dosiahol a ako prímas arcibiskup (mal silného ducha),  ostal pokorný.

Ako vychováva Pán Ježiš apoštolov, vidíme v dnešnom evanjeliu. Po ich túžbe a túžbe ich matky byť veľkými, hovorí: Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.

 Čomu dáva prednosť dnešná spoločnosť? Zdá sa, že „mať“. Aj úctu požívajú tí, čo majú peniaze. Aj v médiách majú väčší priestor. Celebritami nie sú vedci, intelektuáli, myslitelia...  

Cez internet išla pekná prezentácia z ktorej si pamätám iba toto: Boh ťa nebude súdiť podľa toho aké auto si mal, ale či v ňom niekoho zviezol...

V úvode som napísal: Človek sa realizuje v dvoch nezávislých, ale zároveň sa prelínajúcich rovinách: Mať a byť. Ukazuje sa, že sa v nich môže realizovať, či presnejšie, posúva do večnosti ak slúži iným. 

Turzovka, 27.5.2015