Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

2 Kor 1, 1-7, Mt 5, 1-12

Dobrí rodičia vychovávajú svoje detí a keď niečo dostanú tak ich upozornia: Ako sa povie? Dieťa okúňavo povie: Ďakujem. Viete, že toto slovo nie je slovanského pôvodu, ale je z nemeckého danken.

A či naši predkovia boli nevychovaní a neďakovali? Samozrejme ďakovali. Oni blahoslavili (blagoslavili) keď im niekto dobre urobil. Zvolávali  z vďačnosti na dobrodinca Božie požehnanie. Predstavte si, že v ruštine sa to ešte zachovalo. Tam slovo ďakujem znie: Spasivo – čo je skrátene „spasibože“ – Nech ťa spasí Boh.

Týmto štýlom ďakovali aj v časoch Pána Ježiša.

Ak z tohto vyjdeme, tak blahoslavenstva môžem vysvetliť aj takto: Keď Pán Ježiš videl kto ho nasleduje, že sú to ľudia chudobní, plačúci, prenasledovaní pre spravodlivosť, tak im ďakoval, blahoslavil ich, že napriek tomu všetkému (či práve preto?) idú za nim.

Takto by sme mohli blahoslavenstva lepšie, ba až ľahko pochopiť.

Napríklad prvé blahoslavenstvo by sa mohlo pretlmočiť takto: Blahoslavím, ďakujem chudobným v duchu (že idú za mnou), lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Druhé: Blahoslavím plačúcich, lebo oni budú potešení.

Ak si takto pretlmočíme všetky blahoslavenstva, vyjde nám, že Pán sa neteší z ubitých a aby jeho nasledovníci boli chudobní, plačúci, trpiaci, hladní, smädní a prenasledovaní..., ale blahoslaví ich, že napriek tomu idú za nim.

Možno je to rozriedenie evanjelia, ale trochu to aj podporuje oprava prekladu, ktorí bol pred časom. Nejaký čas sa blahoslavenstva prekladali takto: Blažení chudobní, plačúci... Badáte ten rozdiel? Ako môže byť blažení plačúci, prenasledovaní... Ťažko. Ale môže byť od Krista blahoslavený, za to, že to znáša, ide za nim.

Boh sa neraduje z nášho trápenia, ale blahoslaví nás, že to pre neho znášame.

Ako sme to počuli v prvom čítaní?

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! Boh útechy – pekné!

Ďalej: On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás.

V refréne sme päť krát opakovali: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.

Prajem vám aby ste to zažili a o tom sa presvedčili.

Turkov, 8.6.2015