Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

2 Kor 1, 18-22, Mt 5, 13-16

Soľ a svetlo

Poznáte rozprávku: Soľ nad zlato. Význam soli je tam precenený. Bez tej soli by sme sa nejako zaobišli; aspoň by sme nemali vysoký tlak! Ale keby sme nemali svetlo?

Perlička: Redaktorka farského časopisu v mojej bývalej farnosti na otázku čo by jej chýbalo pri deficite svetla, ako prvé napísala: No, ako by sme potom na seba videli? Nielen to by nám chýbalo! Vlastne by sme nemohli žiť. Chýbala by nám podstatná kvalita života.

Obrazom soli a svetla Ježiš predkladá úlohu, ktorú by mali jeho nasledovníci plniť vo svete. Za Ježišových čias sa soľ nepoužívala iba na ochutenie jedál, ale aj ako konzervačný prostriedok, chránila potraviny. A lampy boli malé miskovité nádoby, v ktorých horel olej. Podľa súčasných noriem nevydávajú tieto lampy veľa svetla, ale vtedy sa ich svetlo muselo zdať jasným.

Čo je hlavnou myšlienkou obrazu soli a svetla? Ježiš nás povoláva, aby sme pre svet veľa znamenali. Tak ako Ježišovi súčasníci potrebovali soľ a svetlo na prežitie, aj náš svet potrebuje našu aktívnu účasť a vplyv. Ježiš nás vyzýva, aby sme rozjasňovali svet a chránili ho pred zlom (symbol soli). A ukazuje nám cestu: „Lám hladnému svoj chlieb, bedárov bez prístrešia zaveď do svojho domu. Ak uvidíš nahého, zaodej ho a pred svojím blížnym sa neskrývaj.“(Iz 58,7) Teda, aby sme sa videli - ako som citoval vyššie.

Život kresťana nie je len budovaním vlastného života viery. Ježiš od samého začiatku svojho účinkovania prichádzal k ľuďom, uzdravoval, prinášal im prísľub evanjelia a vystupoval proti pokrytectvu a nespravodlivosti. Aj my sme povolaní k tomu, aby sme neboli niekde utiahnutí alebo skrytí, ale aby sme „vstúpili do sveta“, pretože ľudstvo potrebuje Kristovo svetlo a soľ.

Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.

Olešná, 9.6.2015