Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Am 2, 6-10. 13-16, Mt 8, 18-22

Vieme, že okolie nám svojim postojom nastavuje zrkadlo.

Niekedy sú k nám iní kritickí, niekedy cítime neprajnosť, niekedy sympatie. Všetko môže a má byť pre náš duchovný rozvoj.

Dnes uvažujme nad našim postojom k iným. Totiž rovnako aj my vplývame na iných.

Kedy sú naše postoje pre nich obohacujúce? Ak sa držíme Ježišovho usmernenia: Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: ‚Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka‘ – a ty máš v oku brvno?!

Veľmi ľahko totiž súdime iných. Súdenie iných je pandémiou. Neviem či to bolo vždy tak. Asi áno, veď Pán Ježiš vyzýval súčasníkov: Nesúďte, aby ste neboli súdení. Ľahko sa posudzovaniu vyhne ten, kto sa snaží zbaviť nedostatkov. Prečo? Kto pracuje na sebe, vie koľko námahy ho to stojí a potom je tolerantný k iným! Ak sa napríklad niekto usiluje zhodiť nejaké to deko, vie čo to stojí námahy a preto neposudzuje iných. Kto môže zjesť aj vola a stále je ako prst, to nepochopí.

Kto pracujeme na sebe po stránke duchovnej, vie koľko námahy vynakladá. Preto je zhovievavý k iným. Kto je samorast, je spokojný so svojimi nedostatkami (ospravedlňuje ich), toho upozorňuje Pán: Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata.“  Posťažovala jedna pani. Kamarátka jej povedala, že nejako pribrala a posmešne sa jej opýtala v ktorom mesiaci je. Poznám obe a môžem povedať, že táto posmeškárka je o polovicu širšia. Žeby to nevidela?!

Toto sa dá porovnať vážením, meraní. Ťažšie je vidieť charakterové nedostatky a odstraňovať ich. O to viac je treba snažiť sa o to!

Turzovka, Dom sv. Jozefa, 22.6.2020

 

Pozrite tiež:

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/765-pondelok-13-tyzdna

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2201-pondelok-13-tyzdna-2
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.