Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Hebr 10, 19-25, Mk 4, 21-25

Svetlo – jedna z najdôležitejších veličín, ktoré intenzívne vnímame. Vieme ako je to pohybovať sa v tme! Nedostatok slnka spôsobuje depresie, niektoré deti nemôžu spať v tme, lebo sa boja.

V severských krajoch, kde je počas zimy malo svetla, krikľavo farbia domy, aby spestrili šeď prostredia. Je súvis medzi svetlom a psychikou človeka.

Pán Ježiš povedal zástupu aj nám: Vari je lampa na to, aby ju postavili pod mericu alebo pod posteľ? A nie na to, aby ju postavili na svietnik?

Je to, zdá sa, o svetle. Samozrejme duchovnom. Sám Ježiš hovorí na inom mieste: Ja som svetlo sveta. Jeho je treba postaviť na svietnik života.

Môže sa stať, že práve jeho evanjelium dávame pod mericu. Jeden kolega hovorí: Chodím k zubným technikom. Majú tam vždy pustený televízor a komentujú rôzne seriály. Vždy hovoria o nich. Možno aj na to myslel Pán Ježiš keď povedal: Dávajte pozor na to, čo počúvate! Môžeme dodať, čo pozeráte.

Média a prostredie veľmi ovplyvňujú človeka - tak ako to fyzické svetlo – prúd fotónov. To si ani neuvedomujeme.

S bratom sme ako deti prvého stupňa základnej školy v šesťdesiatych rokoch počúvali rozhlasovú hru o lekárovi, ktorý prišiel do dediny a robil tam osvetu. V tejto hre bol farár vykreslený ako nepriateľ potrebných novôt; pripisovali mu, že sa stačí modliť, alebo niečo také. Po vypočutí hry sme s bratom povedali: Keby tak ten farár ochorel, neviem čo by potom robil... Demagógia tých rokov. Ako ovplyvňovala...

Kto má vieru tomu sa ešte pridá – jeho viera po takýchto útokoch ešte zosilnie. Kto ju nemá, tomu sa vezme, lebo ju ani nemal, iba si myslel, že ju má.  

Zdá sa, že aj my máme šíriť svetlo. Ak ho šírime potom nás teší, že všetko bude vyjavené v sláve. Dostane sa na verejnosť To bude posledný súd, keď bude triumfovať dobro, svetlo Ježiša Krista.

Oceňujeme svetlo a tešíme sa slnku, tak isto sa tešme svetlu evanjelia.

Turzovka, 29.1.2015