Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Oz 14, 2-10, Mk 12, 28b-34 

Čas, v ktorom Ozeáš účinkoval (máme dnes úryvok z jeho proroctva), bol z politického hľadiska obdobím, keď sa Asýria stala na Blízkom východe prvou veľmocou, rozšírila svoju nadvládu nad drobnými kráľovstvami Aramejčanov, nad mestami Fenície a Filištíncov a začala ohrozovať Izraelské kráľovstvo.

Väčšia časť Ozeášových prorockých výrokov je výstrahou pred týmto asýrskym nebezpečenstvom, aby upozornil Izrael na vážnosť politickej a sociálnej situácie, ale najmä na potrebu opravdivého obrátenia. Prorok predovšetkým odsudzuje hlbokú mravnú skazu a sociálnu nespravodlivosť, najmä u vládnucich predstaviteľov. Koreňom tohto všeobecného úpadku a príčinou všetkého zla bola náboženská nevera Izraela a jeho kompromis s kanaánskou modloslužbou, ktorá ho zvádzala klaňať sa aj pohanským božstvám plodnosti a úrodnosti popri Pánovi. Ozeáš sa rozhodne postavil proti tomuto nerozumnému kompromisu a zdôrazňoval, že iba Jahve, a nie Baal, dáva požehnanie a zaručuje úrodnosť ich krajine.

U niektorých jeho súčasníkov vidíme kolaboráciu s Asýrskom. Preto svojich poslucháčov upozorňuje, že Asýrsko ich nezachráni. Vyzýva k dôvere v Pána a aby mu ostali verní. Vyhlasuje: Kto je múdry, nech to pochopí, kto je rozumný, nech to rozpozná! To môže byť zachrániť ľud.

Odozva tejto požiadavky je aj v evanjeliu: Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘

Aj dnešný človek je v nebezpečenstve. Asýrsko je len symbol. Tak ako aj koronavírus. Kdečo nás môže odvádzať od Boha. Prof. Krčméry hovorí, že koreň problému pandémie je v tom, že človek si pomýlil vzťah k zvieratám. Svojich domácich „mazličkov“ (zvierat) zamenil za detí. Vírus Covid-19 je mutáciou vírusu, ktorý „preskočil“ na iný druh. Zo zvieraťa na človeka.

Kniha proroka Ozeáša, tak svojou hĺbkou ako aj naliehavosťou svojho posolstva, ide na koreň náboženstva a dotýka sa podstaty viery, je aj dnes, tak ako kedysi, Božím slovom, ktorým sa Boh obracia na svoj ľud, na svoju Cirkev. Posledný verš knihy vyzýva aj dnešného čitateľa, aby si dobre všimol aktuálnosť Ozeášovho posolstva: „Kto je múdry, aby tieto veci pochopil a rozumný, aby ich porozumel?“ Takto je biblické zjavenie tejto knihy presadené do histórie našich dní, pre všetkých, čo ho prijmú, Božím slovom, ktoré je súčasne otcovským napomenutím i priateľským povzbudením, výstražnou hrozbou i láskavým prísľubom spásy. Toto Božie slovo, ktoré je záverom Knihy proroka Ozeáša, posilňuje nádej našej viery a vyzýva nás, aby sme sa skúmali, či je naša viera naozaj autentická a silná.

Turzovka, Vršek, 20.3.2020 

Úvahy nad dnešnými čítaniami nájdete na:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/742-piatok-po-3-postnej-nedeli-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/203-piatok-po-3-postnej-nedeli

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1650-piatok-po-3-postnej-nedeli-3

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/950-piatok-14-tyzdna-2