Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Minule:

Biedni si jedlo vážia

Kto plytvá najviac

Delí sa s ostatnými

Donebavolajúci hriech

ÚCTA K ALKOHOLU

Neviem, či niekto postrehol hlboký vzťah konsekrovaného vína s tak častým zneužívaním alkoholu človekom.

Ten istý Boží dar – víno, čiže alkohol – je pre Ježiša použitý na zjednotenie človeka s Bohom, a satanom na zjednotenie človeka s ním. Ten istý dar obohacuje človeka pri oltári i ponižuje ho do blata pri bufete. Treba to vidieť, aby sme pochopili, že otroci kalíška, ktorí sa dostali do okov vášne, nedokážu evanjeliovo pozerať na kalich vína, ktorý stojí na oltári a nie sú v stave pochopiť jeho posväcujúcu moc. Oni chápu alkohol ako taký, ktorý nahrádza drogy, ktorý ich uvádza do stavu opojenia a nie sú v stave skončiť pri malom množstve, aby vyjadrili jednotu s Bohom. Oni musia piť až do straty vedomia.

Trápne poznámky:

Na svadbe, keď sa dáva pod „obojím“, často padajú poznámky: Upil si si? Kolegovia niektorí to kvôli tomu odmietajú. Na gymnáziu jeden učiteľ posmešne povedal: Mali sme farára, ktorí si miesto vody dával k omši slivovicu. Viete si predstaviť, žeby to farár robil?! To by už nemal kde inde piť? Aby mu to miništranti popíjali? Aj tu vidno priam zvrátenosť. Ak sa spomenie víno aj pri omši evokuje „pijatiku“!

U nás je to vec výnimočne vážna.

Obrovské percento ľudí dokáže zachovať evanjeliový postoj voči alkoholu. Značne viac ľudí sa denne zhromažďuje pri fľaši vína alebo vodky, ako pri oltári, kde stojí kalich pripravený Bohom. Viac je prívržencov hostiny pripravenej satanom, ako Ježišom. Dramatické sú situácie, keď kresťania jednoducho od oltára po nedeľnej sv. omši putujú do krčmy, aby hodovali v nej, až do prepitia poslednej koruny alebo kým sa celkom neopijú.

Tu už nejde o zápas so slabosťou človeka, ale o postavenie sa voči tomu, kto hostinu opitých pripravil. To je zápas s kniežaťom tohto sveta. Preto tento boj je mimoriadne ťažký.

Jedným z dôvodov porážok s takými veľkými rozmermi je nedostatok výchovy ľudí k evanjeliovému prístupu k alkoholu. Tu nejde o nejakú propagáciu k úplnej abstinencii. K takémuto rozhodnutiu môže dorásť iba skupina ľudí a oni sami v duchu vynahradenia alebo ako svedkovia silnej vôle dokážu takýto postoj zaujať. Ježiš vôbec nebol abstinentom. On si vybral inú cestu, cestu posvätenia kalicha, keď ho použil za účelom obohatenia človeka. Pri kalichu, ktorý Boh podáva človeku, tam človek nachádza svoju hodnosť, svoju veľkosť. A ak sa každú nedeľu zhromažďujeme pri stole, na ktorý sám Boh položí kalich, tak nemožno od toho stola putovať tam, kde pokladá svoj kalich satan. On iba na to čaká a je pripravený nalievať do konca, až človek začne pred ním chodiť štvornožky. Kto objaví hodnosť Hostiny pripravenej Bohom a svätosť kalicha, ktorý dáva Boh, ten už nikdy nezneužije alkohol.

Iba obrátenie otvára pred ním cestu k oltáru.

Jedno je isté, opilec súhlasí so svojím hriechom a nechápe nič z tajomstva Večeradla a ako dlho zostane v okovách zlozvyku, tak dlho nemôže mať účasť na Hostine, ktorú pripravil Boh. Ak je účastníkom stola, ktorý pripravil satan, nemôže zasadnúť pri stole vo Večeradle.

Mládež je jedna z najhroznejších skupín.

Iba evanjeliový pohľad na alkohol môže ich účinne ochrániť od sietí, ktoré nastavilo zlo. A každá sv. omša i pohľad na kalich v rukách kňaza bude výzvou k takému užívaniu alkoholu, po akom túži Boh. Omšový kalich v kresťanstve je to jediné postavenie, ktoré nikto a nič neporazí. Všetky prirodzené argumenty: zdravie, mienka, dôsledky, materiálne škody... sú prislabé. Tu treba jasne vidieť, kto podáva kalich. Či ho podáva Kristus, či satan? Potom sa treba rozhodnúť, ku ktorému z nich pristúpiť, aby sme jeho kalich prijali.

Obrátenie alkoholikov

Za svojej dlhej pastoračnej činnosti som sa nestretol s mnohými prípadmi obrátenia alkoholikov. V dvoch takých najvypuklejšieho obrátenia to bolo najskôr priznanie (čo je asi najťažšie); ktorý alkoholik si to prizná?! A potom takmer (podľa možnosti) denné sv. prijímanie.

Nabudúce:

Vďačnosť

Učiť sa múdrosti

Zdokonalenie v láske