Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Žijeme v dobe mediokracie.

Nie je to presná analýza, lebo za médiami sú ekonomickí magnáti, takže je to skôr doba olígokracia. A vidíme, že média dokážu doslova vyprodukovať prezidentov, politikov a tak diktujú smerovanie spoločnosti. Dnes máme sviatok sv. Františka Saleského, ktorý je patrónom médií. Jeho mediálna činnosť bola veľmi obmedzená. Tlačil letáky a tie rozširoval. Viedla ho k tomu nie ekonomika - získ, ale túžba šíriť evanjelium. Šíril pravdu. A to veľmi potrebuje naša doba. Keby bolo viac novinárov, pracovníkov médií, ktorí by hľadali pravdu a najmä nebalí sa ju prezentovať, svet by bol omnoho lepší.

Takže aktuálny svätec!

Viac o dnešnom svätcovi je na:

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1193-sv-frantisek-salesky

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1590-svaety-frantisek-salesky

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2005-svaety-frantisek-salesky-ml