Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

V ostatnom čase sledujeme ekologické hnutia.

Dokonca politickí prognostici hovoria, že začne zelená diktatúra. Niečo na tom môže byť, lebo týchto aktivít sa chytajú politici a to nevešti nič dobre.

Správnu cestu k ochrane životného prostredia nám ukazuje dnešný svätec. Sv. František z Assisi, vlastným menom Giovanni Francesco di Bernardone, sa narodil v roku 1181 a zomrel 3.10.1226. Bol diakonom, kazateľom, zakladateľom rádu minoritov. Je považovaný za patróna ochrancov prírody, zvierat, vtákov, životného prostredia. Prečo? Žil v ozajstnej symbióze s prírodou, zvieratami.

V čom vzorom? Žil nenáročne v chudobe. Túžba po bohatstve devastuje prírodu. František si uvedomoval, že všetko okolo je dielom Boha – Stvoriteľa. Preto mal k prírode úctu a velebil za ňu Boha.

Viac o dnešnom svätcovi môžete čítať na:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1046-sv-frantisek-assisky

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1447-sv-frantisek-assisky-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1881-sv-frantisek-assisky-ml