Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Neh 8, 1-4a. 5-6. 7b-12, Lk 10, 1-12

Počúvame výzvy: „Zakážte náboženstva!“

Ako dôvod uvádzajú vojny kvôli náboženstvu. V ostatnom čase badáme terorizmus náboženských fanatikov. Takže treba náboženstvo zakázať? Kto by ho zakázal? Ateisti, aby sa potom sami vyvraždili? Tvrdé slova, ale najväčšie vojny boli kvôli náboženstvu? Prvá svetová vojna i druhá vôbec neboli pre náboženstvo. Najväčší masoví vrahovia Hitler a Stalin neboli veriaci a proti náboženstvu bojovali.

Kresťanstvo bolo, a je vždy náboženstvom pokoja. Dnes sme počuli: Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!‘ Aj keď boli vojny kvôli kresťanskému náboženstvu, tak preto, lebo „kresťania“ zradili Kristov ideál.

Naopak, ozajstní kresťania skôr trpeli a boli prenasledovaní. Ježiš im to predpovedal už pri posielaní do sveta: Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu ani obuv.

Vôbec im nehovorí o zbraniach. Petrovi, keď ho bránil na Olivovej hore, Ježiš povedal: "Daj svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú!. (Mt 26,52) Keď posiela apoštolov do sveta – dnes posiala 72 učeníkov – je k nim ešte náročnejší: Na cestu si neberte nič: ani palicu ani kapsu ani chlieb ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte (Lk 9,3). Teda ani palicu, tobôž meč!

Čo mali apoštoli a učeníci robiť? Počúvajme: A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: ‚Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.‘ Očakáva od nich pokojamilovnosť a vyzýva ich aby pomáhali.

Pán Ježiš rieši aj to, že jeho učeníkov neprijmú. Keď prídete do niektorého mesta a neprijali by vás, vyjdite do jeho ulíc a povedzte: ‚Striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo!‘ To je všetko, žiaden boj, žiadna vojna.

Ak sa chceme volať kresťania, musíme reprezentovať Ježiša.

Turzovka, Dom sv. Jozefa, 3.10.2019