Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Kol 1, 1-8, Lk 4, 38-44

Čas – zaujímavá veličina.

Ťažko definovateľná. Koľko rôznych definícii má! Zároveň veľmi relatívna hodnota. Často sa vyhovárame na jeho nedostatok, niekedy ho nevieme prečkať. Zoberte napríklad postoj k nemu večer a ráno. Večer ako keby sme boli milionármi času a ráno naháňame každú sekundu. Vidíme ako miništranti dobehujú ráno na sv. omšu, do školy a dospelí do práce, autobus i do kostola. Áno, nevieme večer ísť spať a ráno pokojne vstať!

Viktória Montana v knihe Dom na skale hovorí o tom, že Boh je schopný aj čas rozmnožiť. Zdá sa, že je to pravda, lebo svätci toľko dokázali, akoby žili viac životov. Alebo vedeli hospodáriť s časom?!

Aký postoj mal k času Pán Ježiš? Keď som si prečítal dnešné evanjelium (a je to nielen v dnešnom úryvku tak), tak sa zdalo, že je neustále v kolotoči rôznych akcii. Napĺňa čas. Ale vôbec nie je v horúčkovitom zhone. Keď príde do Šimonovho domu, nájde si čas, aby sa sklonil k Petrovej testiné, potom uzdravuje chorých, potom sa modli, následne ide do iných končín, nedá sa zdržiavať, lebo ako hovorí, aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný. A kázal po judejských synagógach.

Nezdá sa vám, že je to donkichotovská práca? Javí sa to ako vopred odsúdené na zánik. Veď čo to môže priniesť ľudstvu? Káže v synagógach zabudnutej provincie z pohľadu Rímskeho impéria, ktoré tvorilo dejiny. Uzdravuje pár ľudí, čo je málo z pohľadu nekonečného množstva chorých. A čo ostatní?! Ale vidíme, že Boh nerozmnožuje len čas, ale aj svoje Slovo a svoj vplyv. O pár rokov píše sv. Pavol Kolosanom: Už ste o nej počuli v pravdivom slove evanjelia. Ono k vám prišlo a ako na celom svete prináša ovocie a rastie, tak aj u vás od toho dňa, keď ste počuli a spoznali Božiu milosť v pravde. Do Kolos (Malá Ázia) túto zvesť doniesol Epafras. A dostala sa až k nám.

Boh má čas. Pomaly, miliardy rokov tvorí tento svet – a pokračuje stále v stvorení. Má na starosti obrovský vesmír, ale i malého chrobáčika, drobnú kvetinku i nás. Má čas na naše „horúčky“ a „obrovské problémy“.

Stvoriteľ nás postavil do svojho času a má na nás čas!

 Turzovka, 4.9.2019

Pozrite tiež:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/395-streda-22-tyzdna

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/886-streda-22-tyzdna-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1413-streda-22-tyzdna-3

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1849-streda-22-tyzdna-18