Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

1 Sol 4, 9-11, Mt 25, 14-30

Keď som ako gymnazista lúštil krížovku (vtedy ma nejako bavili záľuby penzistov) do jednej kolónky bolo treba napísať milosrdný človek.

Napadol mi samaritán, ale nenapísal som to. Nechcelo sa mi veriť, žeby do krížovky dal autor niečo z evanjelia. A dal.

Žijeme v kultúre, ktorá je poznačená Bibliou. Ani si neuvedomujeme, že aj slovo talent má pôvod v dnešnom evanjeliu.

Používa sa v rôznych odvetviach ľudskej činnosti. Hovorí sa o talentovanom umelcovi, hudobníkovi, spevákovi, športovcovi...

Veľmi málo si však uvedomujeme, že tieto talenty (nadanie, schopnosť) máme od Stvoriteľa, ktorý nám zveril svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval. Odišiel akoby z nášho života. Dal slobodu nášmu intelektu i vôli. Môžeme ho teda intelektom prijať, alebo nie. I konať podľa neho dobro, alebo zlo.

Ako máme najlepšie využívať tieto talenty?

Napovedá nám to sv. Pavol v liste Solúnčanom: Bratia, o bratskej láske vám netreba písať, veď vás sám Boh poučil, aby ste sa milovali navzájom. A vy to aj robíte všetkým bratom po celom Macedónsku.

Len vás, bratia, prosíme, aby ste v tom čoraz viac rástli a usilovali sa žiť pokojne, plniť si povinnosti a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali.

Je to teda rast v láske. Vidíme, že tí čo nezakopali svoje talenty, dostávajú od Boha stále viac (Matka Tereza, Don Bosco, Páter Pio...)

 Turzovka, 31.9.2019

Pozrite tiež: https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1844-sobota-21-tyzdna