Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

1 Sol 4, 1-8, Mt 25, 1-13

V seminári jeden kamarát zahlásil: Dosť sa modlíme, ale málo bedlime.

Nerozumel som vtedy rozdiel, či podstatu tejto výzvy Pána Ježiša, ktorú povedal Pán apoštolom na Olivovej hore tesne pred zatknutím. Zachytili ju dvaja evanjelisti v tejto forme:

Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé." (Mt 26,41 a Mk 14:38)

Slovo bdejte sa vyskytuje v Novom zákone 14 krát. Aj v dnešnom evanjeliu nám zaznelo: Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny – čo je podľa mňa podstatou odkazu dnešného podobenstva.

Neviem nakoľko túto výzvu k bdelosti chápem teraz; uvažujem nad ňou asi týmto smerom. Boh pozerá na srdce človeka. Tam vznikajú rozhodnutia pre dobro i pre zlo a nakoniec aj k ľahostajnosti – ale aj tá môže byť zlom. Strážiť si srdce asi znamená bdieť.

K tejto bedlivosti nám pomôže Pavol textom z prvého čítania kde píše: prosíme vás a napomíname v Pánu Ježišovi, aby ste čoraz viac rástli v tom, čo ste od nás prijali: ako máte žiť a páčiť sa Bohu, ako aj žijete. Bedlivosť by mohla byť snaha páčiť sa Bohu. Apoštol Pavol ide hneď ku konkrétnosti. Vyzýva k posväteniu: Lebo to je Božia vôľa, vaše posvätenie. V čo má byť toto posvätenie? ...aby ste sa zdržiavali smilstva a aby každý z vás vedel mať svoju nádobu vo svätosti a v úcte, nie v náruživej žiadostivosti ako pohania, ktorí nepoznajú Boha, aby nik v tejto veci nevybočil z medzí a nepodvádzal svojho brata. Jeruzalemská biblia pekne prekladá: Aby každý vedel používať svoje telo, ktoré mu náleží. A nejde tu iba o naše telo, ale aj telo manželky, veď tí dvaja stanú sa jedným telom! To nasvedčuje veta: aby nik v tejto veci nevybočil z medzí a nepodvádzal svojho brata. A tu už ide o cudzoložstvo.

Ako teda bdieť v tejto veci a vôbec zvládnuť náruživú žiadostivosť aj v iných oblastiach? Povedzme si to naivným príkladom. Idem popred výklad a zbadám tam klobásku na ktorú mám úžasnú chuť. Budem tam stať a slintať, či dokonca lízať sklo výkladu? Však trápne. Je to lízanie medu cez sklo. Nik normálny to nebude robiť. V tomto sme dosť bedliví. Prečo sú takto vyhľadávané porno stránky? Vraj sú najvyhľadávanejšie stránky na internete. Preto z tohto podhľadu sa mi zdajú veľmi čudne aj programy o varení. Niekedy sú na každom kanály TV. Mnohí to čo navarili upiekli, čo jedia, šíria na Facebooku. Prečo takéto lízanie medu cez sklo? Tiež čudne šírenie inej žiadostivosti. Ako keby média iba roznecovali žiadostivosť.

Ešte jedno prirovnanie: Mužom sa páčia auta. Ak vidíme jedno krásne a samozrejme drahé, poviem si. Je pekné, ale nie pre mňa. A je to vybavené. Vidíte krásnu drahú ženu. Povedzte si; je pekná, ale aj drahá a nie je moja. A ak máš svoju manželku a nemáš milióny na missku, tak prečo je nenecháš tak.

Modlitba a bedlivosť patria spolu. Ak sa modlíme, domnievam sa, aj bedlíme. Ak totiž otvárame srdcia Bohu v modlitbe, tak tam riešime aj svoju žiadostivosť a tým bedlíme, strážime si svoje srdce a Boh nám dáva svojho Ducha (1. čítanie).

Turzovka, 30.8.2019

Pozrite tiež:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1408-piatok-21-tyzdna-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1843-piatok-21-tyzdna-18

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/892-piatok-21-tyzdna