Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Kráľ záležitosť minulosti?

Nie úplne. Ešte je dosť kráľovstiev a pred časom si Bulharsko chcelo opäť povolať kráľa.

V čom by nám mohol byť titul kráľa, či jeho vláda motiváciou? Neuvedomujeme si možno, že kráľ bol vlastníkom. Poddaným prenajímal pole a nehnuteľnosti – tzv. léno. Toto nie je príťažlivé pre nás.

Kráľ - vlastník však mal zodpovednosť. To už je príťažlivejšie. Kládol aj život za svoj ľud. Samozrejme to bol ideálny kráľ. Český kráľ Václav vraj ponúkol súboj nemeckému kráľovi, aby sa neprelievala krv poddaných. Ale to bol svätec! Takto by sme už mohli vnímať kráľa pozitívne. Toto by nám mohlo pomôcť prijať Krista ako kráľa i jeho matku Máriu – kráľovnú. I Mária si uvedomuje zodpovednosť pred Bohom za dary jej osobne dané, ale i za ľud jej Syna – cirkev. Preto je Matkou Cirkvi.

Ježiš povedal: Idem vám pripraviť miesto. Miesto pripravil i svojej matke. Je Nanebovzatá. Katechizmus Katolíckej Cirkvi hovorí, že úlohou svätcov je spolupracovať na spáse sveta. A to je aj úloha Panny Márie Kráľovnej.

Ako kraľuje Panna Mária? Ako spolupracuje na spáse sveta?

Legenda: Adam vidí tri obrovské moria potu, slz a krvi. Videl svoj hriech a nezmyselnosť života. To už niet nádeje? Bola. Videl vznešenú ženu odetú do slnka. Jej Syn napraví čo pokazil!

Mohli by sme povedať, že Panna Mária dostala veľkú rolu, úlohu, zodpovednosť. Zvládla to. Stála sa služobnicou Pána.

Nemusíme byť kráľmi, kráľovnami, ale úlohy tu máme. Veľké a zodpovedné. P. Mária nech je pre nás príkladom i pomocníčkou

Turzovka, 22.8.2019