Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Žijeme v 21. storočí a dosť sme sa do neho už zahryzli.

Nie sme vo vákuu a veľký vplyv má na nás storočie predchádzajúce, v ktorom sme niektorí prežili podstatnú časť svojho života.

Domnievam sa, že málokto tak ovplyvnil minulé storočie, a tým aj nás, ako dnešný oslávenec. Napríklad podal iný obraz pápeža (bol dedinský chlapec, syn obecného sluhu) a tým pokračoval v línii veľkého predchodcu (Lev XIII.)a posunul vyššie látku pre svojich nástupcov. Aj jeho zásluhou môžeme povedať, že 20. st. bolo storočím veľkých pápežov.

Nedoceníme jeho reformu vzťahu k Eucharistii. V podstate „začal“ II. vatikánsky koncil.

Na nasledujúcich linkách si prečítajte niečo o jeho živote i jeho myšlienky a posúďte či sa s mojim tvrdením dá súhlasiť.

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/409-pius-x

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1395-sv-pisus-x

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1832-sv-pius-x-18