Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Dan 3, 14-20. 91-92. 95, Jn 8, 31-42

Otroctvo sa v modernej civilizovanej spoločnosti odsudzuje, ako niečo tmárske a zločinné.

Aj my sa priraďujeme k takejto spoločnosti a otroctvo nám je protivné.

Zbavili sme sa otroctva a otrokárstva? Nie! Žiaľ, sú otrokári, ktorí unášajú dievčatá na nútenú prostitúciu, deti na prácu. Sú otroci aj otrokári.

Čo konkrétne my? Viem, môže nás to podráždiť ako Židov, keď im Ježiš povedal: Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Odpovedali mu: „Sme Abrahámovo potomstvo a nikdy sme nikomu neotročili. Akože hovoríš: ‚Budete slobodní?!‘“ Sme otroci a otrokári? Nezotročujeme niekoho? Napríklad ak chceme aby nám patril, robil podľa nás. Nie sme sami otroci niečoho, niekoho? Sme slobodní?

Čo považuje Ježiš za slobodu? Židom, ktorí mu uverili povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, a pravda vás vyslobodí.“ Ježiš hovorí, že nie národnooslobodzovací boj, vzbury, ale pravda nás vyslobodí. A hovorí, že slobodu dosiahneme ak budeme jeho učeníkmi a ostaneme v jeho slove, teda poznáme jeho slovo.

Najskôr sa otestujme, či nie sme otrokmi. Ježiš nám povedal: Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrok. Hriešnik nemôže byť slobodný, nemôže prísť ani k pravde. Keby poznal pravdu, vedel by, že je hriešnik.

Všimnime si hrdinskú slobodu troch mladíkov v prvom čítaní: Sidrach, Mizach a Abdenago odpovedali Nabuchodonozorovi: „Na toto ti nemusíme odpovedať; totiž či nás náš Boh, ktorého uctievame, môže zachrániť z rozpálenej pece a či nás vyslobodí z tvojej ruky, kráľ. Aj keby to neurobil, vedz, kráľ, že tvojich bohov si nectíme a zlatej soche, ktorú si postavil, sa neklaniame.“ Spútaní, a akí slobodní!

 Židia sa odvolávajú na Abraháma. Ježiš im povedal: „Keby ste boli Abrahámovými deťmi, robili by ste skutky Abrahámove. Abrahám nebol otrok! Odišiel od pohanov a veril v jedného Boha. V spore so synovcom Lotom ustúpil a zobral horšie pastviny. Bol slobodný aj od mamony. Dôveroval Bohu. To je sloboda Božích detí.

Turzovka, 10.4.2019

Pozrite tiež:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/724-streda-po-5-postnej-nedeli

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1295-streda-po-5-postnej-nedeli-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1666-streda-po-5-postnej-nedeli-3