Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Hebr 12, 18-19. 21-24, Mk 6, 7-13

Mnoho evanjelizátorov berie službu evanjelizácie ako manažérstvo v nejakom veľkom koncerne.

Tam treba zaangažovať všetky svoje sily a schopnosti, využívať moderné prostriedky, využívať marketingové ťahy, reklamu... Môže byť! Veľakrát to aj badáme na rôznych veľkých, perfektne pripravených duchovných – evanjelizačných akciách. Všetko je pekne zvládnuté, vystupujú kapely, perfektní rečníci, dojemné a presvedčivé svedectva, vzývania... mnohí ľudia odpadávajú, sú v tranze. Opäť poviem: Môže byť. Ale... No neviem, Duch Svätý pôsobí rôzne.

Zhodneme sa, že pri šírení evanjelia nejde o zisk, nejde o lákanie na naj-výrobky, naj-život, naj-zážitky. A tam to – vyššie uvedené - môže stroskotať. Viera je aj všedný, každodenný život.

Ježiš si vyvolil ľudí v absolútnom protiklade k vyššie uvedeným požiadavkám. A dal im nemarketingové príkazy, ktoré sú proti všetkým zákonitostiam reklamy, veď im káže hovoriť, že treba robiť pokánie. Vôbec od nich neočakáva, že budú tip-top a budú hovoriť uhladene a vtieravo. Podľa Ježišových smerníc to budú skôr „drsní muži“. Ježišovi apoštoli ani nemajú byť neodbytní. Počujú od svojho Majstra: Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“

Domnievam sa, že nie je pre nás dôležité špekulovať o spôsoboch evanjelizácie. Pre nás je dôležite či si berieme k srdcu to, čo kládol Ježiš na srdce apoštolom, že treba robiť pokánie. A to znamená žiť vieru, žiť podľa viery, v každodennom živote. A to sa nám „hravo“ podarí ak dosiahneme to, čo sme počuli v prvom čítaní: vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha, ... k Bohu. Ak k tomu pomáhajú v úvode spomínané akcie – perfektne! Našou osobnou úlohou je využívať všetko, aby sme sa priblížili k Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy, a k pokropeniu krvou, ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova. Ábelova krv volala po pomste. Ježišova volá hlasnejšie po milosrdenstve a záchrane pre človeka.

Turzovka, 7.2.2019

Viď aj: https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/603-stvrtok-4-tyzdna

Tiež: https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1600-stvrtok-4-tyzdna-2