Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Gn 17, 3-9, Jn 8, 51-59

 Na Slávnosť sv. Jozefa som vymyslel (pre mňa) nový pojem: Rodová nesmrteľnosť.

Jej prísľub dostal dnes Abrahám: Budeš otcom mnohých národov a už sa nebudeš volať Abram; budeš sa volať Abrahám, lebo ťa urobím otcom mnohých národov. A keďže: Pán večne pamätá na svoju zmluvu, ako sme spievali medzi čítaniami, jeho národ Izrael pomenovaný po Abrahámovom vnukovi tu je stále, napriek nepredstaviteľným peripetiám, čo je nesporne dôkaz Božej starostlivosti. Nesporný zázrak!

Boh však hovoril o národoch. Abrahám sa stal aj otcom orientálnych národov cez svojho syna Izmaela (Gn 17,20).

Súčasníci Pána Ježiša sa veľmi hrdo hlásili k Abrahámovi (Mt 3,9, Lk 3,8)) ako sme to počuli v dnešnom evanjeliu. Vo výpočte nemôžeme zabudnúť na duchovné potomstvo Abraháma – Cirkev, ako o tom píše sv. Pavol v Liste Rimanom (9,8): nie telesné deti sú Božími deťmi, ale deti prisľúbenia sa považujú za potomstvo. Sv. Pavol dokonca píše, že toto je to ozajstné potomstvo Abrahámovho a na Cirkvi Boh splnil v plnej miere svoj prísľub daný Abrahámovi.

Abrahámove telesné potomstvo odmietlo Ježiša. Boh napriek tomu ostáva verný, ponúka spásu starozákonnému ľudu, ale zároveň si buduje nový ľud – Cirkev.

My, členovia Cirkvi, chceme zachovávať zmluvu aby sme boli účastní prísľubu:  „Veru, veru, hovorím vám: Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť naveky.“ 

A tak prichádzame od rodovej nesmrteľnosti k osobnej!

Turzovka, 26.3.2015