Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Iz 42, 1-7, Jn 12, 1-11

 Ernest Miller Hemingway napísal: Príčinou všetkého zla vo svete je sebectvo. 

Ak pôjdeme do kolísky ľudstva k obrazu rajského stromu, vidíme tam sebectvo Evy. Chcela si užiť, skúsiť zakázané ovocie. 

Akými pokušeniami prešiel Pán Ježiš? Pripomeňme si, čo sme hovorili na prvú pôstnu nedeľu. Pokúšanie je v troch rovinách, ako bol pokúšaný Kristus:

  1. užiť: Premeň tieto kamene na chleby
  2. mať: Všetko toto ti dám
  3. byť: Zoskoč z chrámu, - tak vzbudí pozornosť a senzáciu bude niečo znamenať.

Nie je to všetko pokúšanie k sebectvu?

Však ste si všimli v dnešnom evanjeliu toto sebectvo – dokonca hrubého zrna u Judáša

Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: „Prečo nepredali tento olej za tristo denárov a nerozdali ich chudobným?“ Lenže to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale že bol zlodej. Mal mešec a nosil to, čo doň vkladali.

Vidíme, že sebectvo – túžba vlastniť viedla Judáša k tomu, že zradil priateľa. A akého priateľa! Je to až nepochopiteľné.

Prečo sa nám zdá sebectvo u iných takého hrubého zrna a do oči bijúce.

Prečo ho nevidíme u seba? Lebo každý vidí seba o 40 – 60 % lepšieho ako je. Seba vieme nádherne ospravedlniť. 

Všimli ste si ako sa Judáš ospravedlňoval? „Prečo nepredali tento olej za tristo denárov a nerozdali ich chudobným?“ Typické! Zo všetkými by sa škriepil a dušoval, že mu ide len a len o chudobných. Možno o tom presvedčil aj seba. Kým sa neukázal v celej nahote svojho sebectva. Až tak, že nemohol zniesť pohľad na seba a skončil so životom. Aj tu vidno ešte sebectvo. Nebol schopný prijať pokorenie, pravdu o sebe a ľutovať!

Ako proti sebectvu? V pôstnej prefácií sa spieva: ...aby sme pôstom krotili svoju pýchu...“ Teda sebectvo.

Jedna pani mi povedala: Nejako zanedbávam pôst a pritom viem, keď som hladná vtedy myslím viac na Pána Ježiša.

Ak myslíme na Pána Ježiša, potom môžeme aj nasledovať jeho obetavosť pre iných. Ozaj, zbadali ste čo i len jednu vec na Pánu Ježišovi, žeby sa zachoval sebecky?

Nasledujme ho a premáhajme svoje sebectvo.

Turzovka - Dom sv. Jozefa, 30.3.2015