Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Iz 49, 1-6, Jn 13, 21-33. 36-38

 Keď bol odvolaný pán arcibiskup Róbert Bezák, mnohí – nielen novinári – sa dožadovali zverejnenia dôvodu, prečo bol odvolaný.

V Cirkvi je taká prax, že sa nevyhlasuje, prečo je niekto do nejakej služby (funkcie) povolaný. Ani sa nevyhlasuje, prečo je odvolaný. Ide o službu a preto to asi ani nie je potrebné. Páčilo sa mi vyjadrenie politológa pána Baránka, ktorý povedal, že Cirkev tým vlastne chráni meno odvolaného.

Neviem či táto prax Cirkvi nemá súvis s udalosťou dnešného evanjelia. Pán Ježiš vyhlásil pri Poslednej večeri: Jeden z vás ma zradí. Ježiš chráni dobré meno Judáša. Nehovorí to preto, aby Judáša vydal na pranier a odsúdenie. Hovorí to pre dobro Judáša a apoštolovi naše!

Dobro Judáša:

Ježiš chce aby si uvedomil, že mu vidí do srdca a tak sa spamätal. Vlastne mu dáva šancu.

 Ježiš mu povedal: „Čo chceš urobiť, urob čo najskôr.“ Ale nik zo stolujúcich nerozumel, prečo mu to povedal. Judáš mal mešec, preto si niektorí mysleli, že mu Ježiš povedal: „Nakúp, čo budeme potrebovať na sviatky,“ alebo aby dal niečo chudobným. On vzal smidku a hneď vyšiel von.

Predstavte si myšlienkový pochod u Judáša pri odchode z Večeradla: Apoštoli si o mne myslia, že ja idem dať niečo chudobným a ja! Majster ma nezradil ako ho ja chcem zradiť. Keby ma prezradil, asi by ma ten cholerik Peter roztrhal v zuboch.

Dobro apoštolov:

Keď odišiel Judáš, Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi. Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím: Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete.“

Ježiš im otvorené hovorí o odchode z tohto sveta. vyjadruje to aj nasledujúci dialóg: Šimon Peter sa ho opýtal: „Pane, kam ideš?“

Ježiš odvetil: „Kam ja idem, tam teraz za mnou ísť nemôžeš, no pôjdeš za mnou neskôr.“

Po Ježišovom umučení a jeho zmŕtvychvstaní si mohli apoštoli uvedomiť, že Ježiš o tom vedel, predpovedal a teda „mal to pod kontrolou“.

Ježiš im pomohol zvládnuť ich osobnú tragédiu, to obrovské sklamanie čo zažili pri Ježišovom ukrižovaní.

Osobitne pomohol Petrovi, ktorí mu hovorí: „Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Aj život položím za teba.“

Ježiš odpovedal: „Aj život položíš za mňa? Veru, veru, hovorím ti: Nezaspieva kohút, kým ma tri razy nezaprieš.“

Nečudo, že Peter sa rozplakal, keď po zapretí počul spev kohúta.

Dobro naše:

Evanjelista Ján zakončil dramatický popis Poslednej večere a Judášov odchod slovami: A bola noc. Noc sa objaví často i v našom živote. Je to buď utrpenie, alebo naše zapretie, či dokonca zrada. Pán o tom vie a predsa nás sprevádza svojou pomocou. Ježiš má pod kontrolou i naše problémy!

Do Judášovej mysle som dal vetu: Apoštoli si o mne myslia, že ja idem dať niečo chudobným a ja! Ako asi rozmýšľam, keď idem urobiť niečo zlé?! Možno: Iní si o mne myslia akí som dobrí a ja!? Boh ma sprevádza a ja?!

Turzovka, 31.3.2015