Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Jn 20, 11-18 , Sk 2, 36-41)    

Pán katechéta sa pýta žiakov prečo sa Pán Ježiš zjavil najskôr ženám. Janko má pohotovú odpoveď: Aby to rozniesli ďalej.

Ale aby som nepobúril Evino pokolenie, ktoré je tu v drvivej väčšine, musím zacitovať mienku: Nikde sa toľko neklebetí ako v krčme.

 Skúsme však odpovedať na katechétovu otázku. Domnievam sa, že ženy mali tu česť stretnúť prvé Zmŕtvychvstalého preto, lebo ženy ho hľadali. A exegéti sa zhodujú, že zjavenie sa Márii Magdaléne, ako je popísané v dnešnom evanjeliu bolo preto, aby Pán naznačil, že jeho zmŕtvychvstanie pomáha vstať z hriechov. Mária Magdaléna je toho typickým prípadom. Veď kto bol zjavne oslobodený od hriechu, ak nie ona!  Ježišovo zmŕtvychvstanie sa spája s odpustením. Bude to zrejme aj na Nedeľu Božieho milosrdenstva.

 Mária si bola vedomá toho, že bez Ježiša nezvládne život, preto ho hľadala, vrátila sa k hrobu, po Ježišovi túžila. A Pán odmenil je túžbu. Ukázal, že vstal z mŕtvych, aby nám pomáhal.

 Hudobník Enrique Baldovino vytvoril Bethovenov príbeh (www.scribd.com/doc/7680841/Beethoven-story) v ktorom píše, že aj veľkí ľudia majú problémy a musia sa s nimi boriť. Nevyhol sa im ani Bethoven (1770-1827). Jeho otec ho fyzicky týral, a zomrel ako alkoholik na ulici. Matka mu zomrela v mladom veku. Keď zomrel nemecký princ, jeho mecenáš – teraz tomu hovoria sponzor – ktorý mu bol ako otec, dostal sa do depresii. Tie vyvrcholili keď ohluchol. Úplne sa izoloval až do času keď mu jedna mladá žena zakričala do ucha: Čo by som dala za to keby som videla svit mesiaca. Vtedy si uvedomil, že on má oči, môže komponovať. Najskôr sa vyrovnal s umretím mecenáša. Zložil Mesačnú sonátu.  Potom Ódu na radosť. Kde ďakuje tvorcovi za dar života a za to čo môže robiť.   

  Márii Magdaléne pomohol „záhradník“, Bethovenovi slepé dievča. Zmŕtvychvstalý kráča dejinami aby aj nám pomáhal. Aby sme nesmútili za tým čo nemáme, alebo sme stratili, ale tešili sa z toho čo máme.

 Turzovka, 7.4.2015