Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Sk 3, 11-26, Lk 24, 35-48

Jedine človek z prijímania potravy dokáže urobiť stolovanie. Je to dosť umelo vytvorený pojem, ktorý však pekne vyjadruje, že človek sa jedením nielen živí, ale môže pritom vytvárať pohodu, priateľskú a rodinnú atmosféru.

V biblii práve stolovanie (hostina – zvlášť kráľovská) je symbolom Božieho kráľovstva.

Pán Ježiš často prirovnával Božie kráľovstvo k hostine. Sám sa hostín (na nevôľu jeho odporcov) zúčastňoval. Aj rozlúčku s apoštolmi dal do rámca stolovania a nie hocakého, ale do veľkonočnej Paschy (čo bolo pre židov niečo ako naša Štedrá večera) a vytvoril kresťanskú tradíciu Poslednú večeru – sv. omšu.

Je až prekvapujúce, že v tejto tendencii pokračuje aj po zmŕtvychvstaní. Emauzskí učeníci ho spoznali pri „lámaní chleba“, apoštolov pri prvom stretnutí v nedeľu večer vo Večeradle sa pýta: Máte tu niečo zajesť? Dokonca pri zjavení na Genezaretskom jazere ich pozýva na raňajky.

V dnešnom evanjeliu čítame:

A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi.“

 Domnievam sa, že Pán tomu dáva určitý zmysel. Aký? Možno, že sa už (po zmŕtvychvstaní) napĺňa čas Božieho kráľovstva, ktorého podstatou je radosť, ktorá je sprievodným zjavom stolovania. V dnešnom príbehu sa mi páčia poznámka: ...a jedol pred nimi. Vytvoril spoločenstvo.

Pomocný banskobystrický biskup, otec Peter Dubovský, SJ svojho času (v roku 1992) na birmovke v Dobroči nám pri obede hovoril: Chybou slovenských rodín je to, že si nenechávajú čas na pokojne stolovanie a dokonca pri stole riešia rôzne problémy. Potom chýba rodinná pohoda. Muži sú v krčme, mládež sa cíti dobre mimo domu...

Múdra matka, otec ak chcú mať radosť z rodiny, musia vytvárať dobrú rodinnú  atmosféru a pohodu  – a k tomu majú možnosť pri stolovaní k čomu nám dal príklad aj Zmŕtvychvstalý.  

Turzovka, 9.4.2015