Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Dar svätosti

Milé deti!

Počuli sme o blahoslavenstvách. Ako by ste inač povedali „blahoslavení“?

Možno: radostný, šťastný, požehnaný...

 A takí sú svätí.

Ako byť svätý? Čo nás k tomu vedie?

Stalo sa to medzi severoamerickými Indiánmi. Náčelník  istého kmeňa prišiel navštíviť katolíckeho misionára, ktorý  práve čítal Sväté Písmo. Náčelník sa spýtal: "Tá kniha,  ktorú držíš v ruke, je vaše Sväté Písmo?" "Áno." odvetil  misionár. Tu sa Indián rozhovoril: "My síce nevieme čítať,  ani písať, ale predsa máme sväté písmo. Je napísané v  našich srdciach. Veľký Duch  (Manitu) má vždy oči upreté na nás a v  srdci nám hovorí: zakazujem ti kradnúť kone, alebo hocičo iné, chce aby si sa podelil i o posledný kúsok chleba, aby si počúval rodičov, aby si sa postaral o starých a chorých ľudí a vážil si ich."

Už ste prišli na to, čo je to?

 Ten istý hlas, ktorý hovoril Indiánovi, čo smie a  nesmie robiť, hovorí i k nám. Totiž BOH nám nedaroval len obrázkové knihy a učebnicu, ale i hlas, ktorý v nás hovorí,  čo máme robiť, aby sme sa dostali k nemu. A vy všetci ste už  iste ten hlas počuli. Je to svedomie.

Skúste teraz posúdiť, kto konal podľa svedomia:

   Niekto ukradne spolužiakovi peniaze alebo pero, večer príde do kostola a bez výčitiek svedomia ide pri sv. omši na sv. prijímanie.

Čo mu káže svedomie? Počúval svedomie?

   Alebo: Marienka nahnevala mamu, lebo je požiadala postarať sa o bračeka a ona ostala pri počítači.Mana na ňu nakričala. Večer pred tým, ako išla spať, prišla k mame a povedala jej: mamička nehnevaj sa a odpusť mi, že som dnes bola taká protivná.

Prečo to urobila? Lebo svedomie ju upozornilo (pichlo), že nerobí dobre a ona svoju chybu napravila.

   Jeden chlapec sa postavil sa do radu na sv. prijímanie. Vtedy si uvedomil, že škaredo rozprával a hrešil keď sa rozčúlil pri futbale. Nechcel sa už vracať a keď mu kňaz chcel dať prijať Pána Ježiša, on si dal prst na ústa. Kňaz mu dal krížik na čelo a po sv. omši bol na sv. spovedi.

 Počúval tento chlapec svedomie?

 Ďalší chlapec si sadne  v kostole ku kamarátovi a celú omšu vyrušujú, potom príde sv. prijímanie a on sa spokojne postaví do radu a ide prijať Božie telo.

Ako som hovoril Marienka zlo oľutovala (veď Nebeský otec ju počul) a odprosila mamu. Nie vždy sa dá hneď vyspovedať a niekedy to nie je potrebné.  Ako napríklad hrali sme tenis a jeden cyklista sa zastavil, že sa ide spovedať. Prerušili sme hru a vyspovedal sa. Minule jeden birmovanec prišiel vyspovedať sa v nedeľu poobede.  Nie vždy je to takto potrebné. Niečo sa dá riešiť aj ináč, ako to urobila Marienka.

Počúvajme Boží hlas a žime podľa neho. Spytujme si ho každý večer a dôkladne pred sv. spoveďou.

 

Bratia a sestry, deti, mládež. Pán Ježiš pozýva všetkých ľudí k sebe, pre­tože blahoslavený je ten, kto vkladá svoju nádej do neho. Zverme mu každý okamih svojho života a na prihovor všetkých svätých sa vrúcne modlime.

  

  1. Ježišu, urob svoju Cirkev domovom pre všetkých,

         ktorí sú chudobní, alebo trpia pre spravodlivosť.

 

  1. Ježišu, naplň radosťou a útechou všetkých trpiacich,

         ktorí sa s dôverou obracajú k tebe.

 

  1. Ježišu, prosíme ťa aby sme vždy žili podľa svedomia,

         a tak šli cestou blaženosti k svätým.

 

  1. Ježišu, posilňuj svojím Duchom birmovancov

         a prvoprijímajúce deti, aby s tebou hľadali šťastie a radosť.

 

  1. Ježišu, buď pre každého z nás darcom

         vnútornej radosti, sily a plnosti života.

 

  1. Ježišu, priveď do večného života k svojim svätým všetkých

          našich blízkych, ktorí už zomreli

 

 

Pane, Ježišu Kriste,

ty si tichý a pokorný srdcom,

milosrdný a trpezlivý;

vyslyš naše prosby a daj,

aby sme s radosťou prijali evanjeliové posolstvo,

a tak sa dostali k svätým tvojho kráľovstva.

Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Turzovka, 1.11.2014