Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23, 1 Kor 15,45-49, Lk 6,27-38  

Chlapci a dievčatá, počúvali ste prvé čítanie?

Viete o čom bolo? Aspoň jedno meno ste si zapamätali - Dávid. Bol pastierom v Betleheme. Bol odvážny. Raz keď napadol lev jeho stádo oviec, ubránil ho. Keď jeho starší bratia bojovali proti Filištíncom išiel im doniesť potraviny. Videl, ako sa jeho ľudu posmieva obor Goliáš. Bolelo ho, že hreší proti Bohu. Poprosil kráľ Saula, aby ho pustil bojovať s nim. Kráľ ho nechcel pustiť, že je mladý a slabý, ale Dávid hovoril, že s pomocou Božou to dokáže. Napokon ho premohol prakom – ten príbeh určite poznáte.

Kráľ Saul mu bol vďačný, aj všetok ľud. Lenže Saul začal závidieť popularitu a slávu, ktorú mal Dávid u ľudí. Niekedy Saula pochytila taká zúrivosť, že hodil po Dávidovi kópiu. Ešteže bol Dávid šikovný a uhol sa. Napokon Dávid, aby si zachránil život ujde do hôr. K Dávidovi sa pridali mnohí muži, lebo videli nespravodlivosť voči nemu. A Saul sa vybral aj s vojskom za nim, aby ho chytil. V prvom čítaní sme o tom počuli: Saul vstal a s troma tisíckami mužov vybraných z Izraela zostúpil na púšť Zif a tam sliedil po Dávidovi. Keď prišli Dávid a Abisai v noci k ľudu, našli Saula ležať a spať vo vozovej hradbe. Kopiju mal zabodnutú v zemi pri hlave, Abner a ľud spali okolo neho. Abisai bol Dávidovým priateľom a povedal si, že so Saulom skoncuje. Veď kvôli nemu nemohli byť doma, s rodinami, museli sa túlať po púšti a horách. Počuli sme: Abisai povedal Dávidovi: „Boh ti dnes vydal tvojho nepriateľa do rúk. Teraz ho teda na jeden raz pribodnem kopijou k zemi, druhý raz už nebude treba.“ Čo urobil Dávid? Povedal Abisaimu: „Nezabíjaj ho! Veď kto môže zdvihnúť ruku na Pánovho pomazaného a zostať nevinný?“

Dávid mu odpustil. Preto išiel tajne do Saulovho tábora a vzal kopiju a krčah na vodu, čo bol pri Saulovej hlave, a odišli. Prečo? Aby urovnal spor. Počúvajme ďalej: Keď Dávid prešiel na druhú stranu a zastal zdiaľky na temene vrchu, takže bola medzi nimi veľká vzdialenosť, Dávid povedal: „Tu je kráľova kopija. Nech príde sem jeden zo sluhov a nech ju vezme. Ale Pán odplatí každému podľa jeho spravodlivosti a vernosti. Pán ťa dnes vydal do mojej ruky, ale nechcel som zdvihnúť ruku na Pánovho pomazaného.“

Dávid takto urovnal spor a ukázal ľuďom, že netreba riešiť spory násilím. Preto nečudo, že po smrti Saula vyvolili Dávida za kráľa. Vážili si ho.

A z jeho rodu sa narodil Pán Ježiš. Preto sa narodil v Dávidovom meste - Betleheme.

A Ježiš nás učí to čo Dávid urobil – odpusteniu a dobrým vzťahom.

Ako nám to hovoril v evanjeliu? Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám! Dávajte a dajú vám...

Sám Pán Ježiš tiež konal dobro a odpúšťal. Viete napríklad kedy a kde? Áno, na kríži.

My sme kresťania – nasledovníci Pána Ježiša. Kedy? Ak konáme ako Dávid.

Môžeme byť ako Saul, závidieť... Niekedy vidno ako idú chlapci do školy, či zo školy a štuchajú sa, posmievajú, robia si zle. Napríklad i pri hre. Niekedy musím pri florbale nespratníka i vylúčiť. Raz som dokonca zastavil činnosť miništrantovi na jeden zápas. To sú detí, ktoré sa podobajú na Saula. Kde sú tam je napätie, hádky, bitka.

Sú aj nasledovníci Dávida? Samozrejme. Napríklad jeden chlapec si doniesol niečo na zápas, nezjedol si to v kútiku, ale podelil sa. Vidím, že sa podelia s vodou. Dokonca, aj keď dostanú gól, nezúria, ale uznajú, že to bola dobrá strela. Pri hre nahrávajú, nesebčia, po zápase si podajú ruky. Pekné bolo, keď niekto padne, nečakajú kým preruším hru, ale sami prestanú a idú mu pomôcť. Kamarát je pre nich viac ako výhra!

Modlíme sa:

Bratia a sestry, dievčatá a chlapci, Pán Ježiš chce, aby sme milovali všetkých a vedeli odpustiť. To je znak kresťanskej lásky. Pán Ježiš nás učí, akým spôsobom máme prejavovať takúto lásku. Preto ho vrúcne prosme.

(Volajme: Pane, posilňuj nás v láske.)    

  1. Pane Ježišu, pomáhaj členom Cirkvi odpúšťať aj najväčším nepriateľom. 
  1. Pane Ježišu, daj, nech národy sveta dávajú prednosť vzájomnej pomoci pred vojnami.  
  1. Pane Ježišu, pomôž tým, ktorí nespravodlivo trpia, aby v nás našli svojich ochrancov a pomocníkov.  
  1. Pane Ježišu, odpusť všetkým, ktorí nám v živote ublížili, a zbav nás nelásky a pocitu krivdy.  
  1. Pane Ježišu, nedovoľ, aby pomsta a násilie našli miesto v našich srdciach.  
  1. Pane Ježišu, daj nám Dávidovu dobrotu voči ľuďom, ktorí k nám nie sú dobrí. 

Ježišu, ty si Boh milosrdný a milostivý;

vyslyš naše prosby a daj, aby sme sa láskavosťou voči svojim bratom a sestrám podobali tebe.

Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Turzovka, 24.2.2019