Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Zjv 7, 2-4. 9-14, 1 Jn 3, 1-3, Mt 5, 1-12a

Uvedenie do bohoslužby: 

Kresťania oslavujú svätých a nie kostry, strigy, strašidelné tekvice, či zombíkov, žiaden Halloween.

Slávime Všetkých Svätých - oslavu známych i neznámych svätých. Tento sviatok oslavuje všetkých tých, ktorí už požívajú nebeskú blaženosť, kým zase v nasledujúci deň, počas Spomienky na všetkých verných zosnulých, si pripomíname tých zomrelých, ktorí ešte nedosiahli plnosť radosti.

Uvedenie do čítaní:

  1. Zjv 7, 2-4. 9-14

Apoštol Ján v prorockej vízii píše o tých, ktorým už neuškodí žiadne zlo, ktorí zlo a utrpenie už prekonali vďaka obetujúcemu sa Kristovi.

  1. 1 Jn 3, 1-3

V druhom čítaní apoštol Ján poukazuje na to čo sme dostali a povzbudzuje nás, aby sme toto vyznačenie rozmnožovali pre budúcu slávu.

  1. Mt 5, 1-12a

Ježišove blahoslavenstva sa ťažko chápu a ešte ťažšie žijú. Najlepšie ich však pochopíme v dnešný deň. Svätci žili tu na zemi blahoslavenstva a preto sú blahoslavení.

Vertikála a horizontála

Na slávnosť Všetkých svätých si kladieme otázky:

Kto sú tí svätí, ktorých si uctievame v tento deň?

Cirkev nám odpovedá, že sú to nielen tí, ktorí boli slávnostne vyhlásení za svätých a uctievame si ich na oltároch, ale aj všetky tie osoby, ktoré odišli z tohto sveta v láske, všetci tí, čo na tejto zemi žili v Bohu a pre Boha, čo milovali Boha a blížneho.

V čom sú svätci výnimoční?

Život svätých je mnohokrát opradený mnohými legendami a zázrakmi. Skôr sa dá povedať, že svätí nerobia nič mimoriadne, ale to, čo robia, robia mimoriadne dobre. Perfektne to vyjadrila sv. Matka Tereza: Robme malé veci s veľkou láskou. Svätci žijú všedným životom, ale s nevšednou láskou. Sú veľmi kritickí k sebe a veľmi mierni k druhým. Môžeme povedať, že svätí sú veľkí, lebo ich veľkosť neskončila smrťou. Žijú v nepredstaviteľnej sláve, radosti a šťastí.

V čom môžu byť prínosom pre dnešný svet?

Aj dnešný človek chce byť veľký, sám chce vytvárať a riadiť svoj osud. Mnohokrát je jasné, že túto svoju veľkosť chce uskutočniť na úkor Boha, ba viac, chce zaujať miesto, čo patrí Bohu. V mnohých krajinách sveta tí, čo vládnu národom (a nielen tí), považujú sa za najväčšiu autoritu, nad ktorou už neexistuje nijaká iná. Zdá sa, že mnohí podľahli pokušeniu a falošnému sľubu: budete ako bohovia. Áno, dnes mnohí vidia v Bohu prekážku, ktorá sa im stavia do cesty v ich úsilí o veľkosť. Svätci boli veľkí, lebo žili podľa Boha. Tým neškodili ani sebe, ani iným. Preto sa napríklad hovorí, že hospodárska kríza (a nielen hospodárska) je vecou morálky.

Aj my sme naklonení k detronizácii Boha?

Samozrejme. Koľkokrát sa rozhodujeme bez toho, žeby sme sa opýtali čo na to hovorí Darca nášho života. Dokonca často aj vieme, že to nie je vôľa Božia a konáme to. Počúvame (nie sme k tomu naklonení i my?): Ja nepotrebujem nejaké potvrdenie od Cirkvi, ja nepotrebujem nejaké poučenie... Nie sme v pokušení obviňovať Boha prečo to takto zariadil? Je to potrebné takto žiť? Načo je toto prikázanie?!

Akí boli v tomto smere svätci?

Celkom ináč sa správajú svätci – skutočne veľkí ľudia. Oni vidia práve v Bohu prameň všetkej veľkosti. I svojho osobného šťastia. Svätci sa stotožňujú so žalmistom: Nie nám, Pane, nie nám, ale svojmu menu daj slávu.

Boli svätci zameraní len na Boha, teda boli „vertikálisti“ ?

Kdeže. Veľmi žili obetavo pre iných! Nenájdeme svätca, ktorý by nerobil aj charitu, nežil obetavo pre iných. To by veru nebol svätec!

V čom by nám mohli byť aktuálne na povzbudenie?

Necítiš sa niekedy osamelý? Nemáš pocit, že ťa nikto nechce, že o tebe nikto nestojí, že na tebe nikto nemá čas, že ti nikto nerozumie? Toto trápilo aj svätcov, ale oni sa vtedy začali venovať iným. Podľa hesla: Chceš byť šťastný, rob šťastným toho druhého!

Ako sa dá dopracovať k takémuto postoju?

K tomu nám chce práve na sviatok Všetkých svätých Cirkev povedať niečo veľmi radostného: Nie si vôbec sám, zabudnutý, neznámy. Je mnoho tých, ktorí ťa poznajú, veľmi dobre poznajú. A ktorí ti rozumejú, pretože sa im kedysi viedlo tak ako tebe. Sú to nádherní ľudia, a čo viac: majú pre tebe čas. Sú to rôzni ľudia: letci, kňazi, umelci, robotníci, učenci, železničiari, matky, otcovia... Všetci svätí v nebi.

Koho zo svätých by sme si mali osobitne všímať a uctiť?

Je ich mnoho, ale najviac sa o tebe zaujíma ten, ktorého meno ti na krste prepožičal - tvoj krstný patrón. Pravda, stojí ťa také priateľstvo trochu námahy: Poznať život svätca. Premýšľať, ako žil on, ako by žil na tvojom mieste. Božie slovo je silné a dokáže naplniť srdce, slová liturgie dávajú silu a radosť, ale už samo spoločenstvo veriacich je niečím jedinečne krásnym.

Vo Verím Boha vyznávame: Verím v spoločenstvo svätých. V čom nás môže obohacovať?

Mnohí nepoznajú krásu spoločenstva svätých, pretože nepoznajú Boha. Je to niečo viac než ľudské spoločenstvo. Aj to je krásne a dáva radosť. Ale spoločenstvo svätých má v sebe niečo tajomne krásne. Tvoríme jednu rodinu nebeského Otca. Naše spoločenstvo je viditeľné aj neviditeľné. Vidíme svojich bratov a sestry, ale vlastný základ nášho bratstva, ktoré prevyšuje bratstvo krvi, je neviditeľný. Vidíme len jeho prejavy, totiž prejavy lásky a pozornosti, ktoré nám dal Ježiš ako svoje najväčšie prikázanie: „Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať“ – povedal Pán Ježiš.

Ako vnímať spoločenstvo s tými, ktorí nás predišli?

Neviditeľné, ale skutočné spoločenstvo je medzi nami a našim bratmi, ktorí odišli do večnosti. To je menej viditeľné ako spoločenstvo tu na zemi. Ale nie je celkom neviditeľné, pretože sa prejavuje skutkami vzájomnej lásky. Svätí v nebi sa za nás prihovárajú a ich pomoc je niekedy taká nápadná, že sa nedá nevidieť ju. My prosíme za tých, ktorí ešte dozrievajú v očistci pre Božie kráľovstvo.

Prečo je potrebné oživenie spoločenstva svätých?

Viditeľné spoločenstvo veriacich na zemi je malou časťou nepredstaviteľne veľkého spoločenstva. Niekedy nás môže prekvapiť pokušenie a akýsi smútok nad tým, že je málo ľudí, ktorí skutočne v Boha veria. Oživenie veľkej pravdy o spoločenstve svätých nám pripomína, že nás nie je málo, je nás viac ako si môžeme predstaviť. Dnešný sviatok je veľkou výzvou k nám všetkým, aby sme túto pravdu v sebe obnovili a zohriali sa jej svetlom a jej krásou.

Úcta svätých je zreteľná v celej liturgii a v živote cirkvi. Nezatieňuje úctu k Bohu?

Nie, pretože svätí nás k Bohu privádzajú a sú pre nás jedinečným vzorom viery, nádeje a lásky. Preto spomíname na ich činy a prosíme o ich príhovor. Uvedomujeme si, že každý svätec je „dielo Božie“, dar pre nás.

 Turzovka, 1.11.2018