Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Uvedenie do bohoslužby:

Každý z nás žije v nejakom prostredí s inými ľuďmi. Je preto prirodzené, že ľudia si vytvárajú o nás mienku alebo názor. Niekto môže povedať: mne nezáleží na tom, čo si o mne ľudia myslia. Iný z nás môže povedať: záleží mi na tom, aby ľudia mali o mne pravdivú mienku. A tretí môže povedať: aj tak ma ľudia nebudú nikdy úplne poznať. A štvrtý môže povedať: nech ma ľudia hodnotia podľa mojich skutkov.

Čie hodnotenie považujeme za najdôležitejšie? To ako nás asi vníma Stvoriteľ?

Uvedenie do čítaní:

  1. Iz 50,5-9a

Už prorok Izaiáš dobre vedel, že len ten môže obstáť v každej situácii, kto pevne dôveruje v Božiu pomoc.

  1. Jk 2,14-18

Apoštol Jakub sa rozhodne stavia proti názoru, že stačí len zbožne veriť, aby bol niekto dobrý kresťan. Nikto nie je dobrým kresťanom, hovorí, kto nepomôže blížnemu, ktorý je v núdzi.

  1. Mk 8,27-35

Pri počúvaní dnešného evanjelia si všimnite, ako Pán Ježiš zakazuje, aby ho učeníci nazývali Mesiášom. Prečo, keď ním bol? Vtedy ten pojem chápali politicky. Pán Ježiš im chce o Mesiášovi - Vykupiteľovi najskôr vštiepiť novú, správnu predstavu. Petrovi to nové chápanie šlo ťažko. Ako to pôjde nám?
 

NÁJSŤ ŽIVOT

Pozorujeme okolie, sledujeme ľudí, robíme si o nich úsudok. Radi by sme vedeli ako my vyzeráme pred inými. Keď nastalo video v módnych domoch filmovali zákazníkov, aby sa videli ako v nových šatách vyzerajú. Človek je zvedavý ako vyzerá v očiach iných, čo si o ňom myslia.  

Počuli sme ako sa Ježiš pýta: Za koho ma pokladajú ľudia?“

Ježiš sa pýta nie zo zvedavosti, ale preto, aby vyprovokoval apoštolov k uvažovanie. Potom sa pýta ich: „A za koho ma pokladáte vy?“
Peter sa stáva ich hovorcom. Odpovedá: „Ty si Mesiáš.“ Marek vlastne spísal Petrove kázne, ktoré hovoril v Ríme – robil mu tlmočníka. Keby napísal ako Matúš, ktorý má „Ty si Syn Boží“. Rimania by asi kývli rukou a povedali: My tu už máme zbožštených cisárov a zasa ďalší?! A možno b boli zbytočné politické komplikácie.

Matúš má: "Ty si Mesiáš, Syn živého Boha." (Mt 16,16). Písal pre Židov. Slovo Mesiáš zas bolo zas nebezpečné pre Židov. Čakali totiž politického mesiáša – vodcu, ktorý sa postaví proti Rimanom a bude viesť národnooslobodzovací boj. A vyhlásiť: „Syn Boží“, za to bolo kameňovanie. Teda jedno horšie ako druhé. Možno preto ich Ježiš prísne napomenul, aby o ňom nerozprávali nikomu. Prečo? Ježiš predsa nechcel vojnu, nechcel zomrieť v boji, ale ako obeta za ľudstvo. A ako ho chápali apoštoli? Peter, očakáva, že bude ministerský predseda, Natanael by zobral ozbrojené sily, Judáš financie, Jakub a Ján aspoň podpredsedov...

Preto Ježiš vysvetľuje a hovorí šokujúco: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Hovoril im to otvorene. Ježiš hovorí o utrpení.

To zas nemohli pochopiť apoštoli a ich hovorca pokračuje: Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať. Zaujímavá je reakcia Pána Ježiša. Nerobí nič „bokom“. Hovorí všetkým a otvorene. On sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: „Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“

Kedy máme zmysel pre veci Božie? Vtedy, keď nejdeme „samospádom“. Vtedy keď ideme i proti prúdu. Apoštolom i nám Ježiš hovorí: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“

To je asi osobné rozhodovanie. Máme sa rozhodovať sami. Nejsť s prúdom; čo si myslí rádio, televízia, sociálne siete, blogeri, reklama... Ide o teba.

Francúzky misionár Brebeuf, pôsobil medzi indiánmi ako misionár v Kanade. Bol tam od nich hrozne mučený, po zotavení sa opäť vrátil k nim. Obdivovali ho pre jeho silu a odvahu. Nakoniec tam zomrel ako mučeník. Keď indiánom hovoril o Božích prikázaniach, oni: Tvoj Veľký duch nechce od nás kaplnku. On žiada od nás viac. Pochopili. Nasledovať Ježiša je nielen dať na kostol, prísť do kostola, niečo sa pomodliť...

Náročnosť vníma kresťan iba vtedy, ak je jeho nasledovanie polovičaté. Ako u Petra. Jemu sa to zdalo nemožné. Hovorí: To sa ti nesmie stať! Neskôr však ochotne kladie pre Ježiša aj život. Pochopil čo znamená položiť život pre evanjelium, zachráni si ho.

V Brezne som mával často medzinárodné sobáše. Raz tam bol Slovensko, Poľsko – litovský. Litovčan mal matku Poľku. Zažil som niečo neuveriteľné. Nestalo sa mi to nikdy predtým, ani potom. Litovčan prišiel 15 minút pred sobášom, kľakol si a modlil sa. Nezaujímali ho sprievody, pochod, paráda... Tak čakal na nevestu sústredený v modlitbe. Našiel osobný vzťah k Ježišovi. Považoval ho za Mesiáša a Syna Božieho. Vedel, že on mu môže pomôcť v manželstve, spoločnom živote.

Domnievam sa, že Pán čaká od nás takýto osobný vzťah a odpoveď na jeho otázku: Za koho ma považujete vy?

Turzovka, Dlhá, 16.9.2018

 Pozrite tiež: https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/381-24-nedela-v-cezrocnom-obdobi