Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Dievča ta a chlapci! Kto videl ovečku? Kde žije?
 Vyžije sama? Potrebuje pastiera. Prečo? Žili by bez našej ochrany? Prečo?

Človek dokáže žiť sám? Kto potrebuje pomoc, opateru? Dospelí? Starí, chorí? Deti? Kto nám pomáha? Komu sme vďační?

V čom potrebujete pomoc? 

Každý človek potrebuje pomoc. Potrebujeme jeden druhého. Viete si urobiť mobil? Ale aj jednoduchšie veci – obuv, oblečenie, pero, knihu...

Potrebujeme aj Pána Boha? Iste, veď kto nám dal rozum, zručnosť ruky...

Je úžasné, že tento veľký Boh nám posla Syna on je pre nás Dobrý pastier. Ako nám pomáha Dobrý Pastier, Pán Ježiš?

Učí rodičov ako vychovávať deti, nás učí čo máme robiť, aby sme boli šťastní a dobre žili. 

Počuli ste už slovo: Duchovný pastier? Čo to znamená?

Nemôžme sa sami vyspovedať, pokrstiť, obetovať sv. omšu, sobášiť...

Pán Ježiš vám dal rodičov, kňazov, katechétov ktorí vám pomáhajú.

Ježišovi sa páči ak sme vďační rodičom, kňazom, učiteľom...

Ako sme vďační P. Ježišovi?

Modlíme sa: 

Bratia a sestry a milé deti, Pán Ježiš, dobrý Pastier, dal život za nás a stará sa o nás. Preto ho s dôverou prosme. 

  1. Pane Ježišu, daj aby všetci ľudia v pastieroch Cirkvi – kňazoch, čoraz lepšie poznávali teba, dobrého Pastiera. 
  1. Pane Ježišu, pomáhaj všetkým kresťanom uskutočniť tvoju výzvu o jednom ovčinci a jednom pastierovi. 
  1. Pane Ježišu, pomáhaj priateľom a členom našej rodiny aby spoznali, že ty im pomáhaš a si ich najväčší dobrodinec. 
  1. Pane Ježišu, vnukni všetkým našim rodinám túžbu vychovať zo svojich synov tvojich kňazov. 
  1. Pane Ježišu, pomáhaj nám počúvať ťa cez svedomie i napomenutia rodičov a kňazov. 
  1. Pane Ježišu, ďakujeme ti, že nás máš rád ako dobrý Pastier napriek tomu, že blúdime. 

Pane Ježišu, dobrý Pastier, odmeň našich rodičov, kňazov a katechétky, ktorí sa o nás starajú a nám pomáhaj prejavovať im vďačnosť, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.