Poznámky k Veľkonočnému obdobiu po oktáve:

 

  1. Vo všedné dni sa nedovoľujú omše za rozličné potreby ani votívne, ani každodenné za zosnulých, iba že by si to vyžadovala opravdivá potreba alebo úžitok veriacich.

Dovoľujú sa však omše o svätých, na ktorých je spomienka, alebo omše o svätých, ktorí sú na ten deň uvedení v martyrológiu .

  1. V omši sa pridáva jedno Aleluja k úvodnému spevu a spevu na prijímanie, a to i vtedy, ak tam nie je, a neodporuje zmyslu textu.
  2. Ofícium o svätých (najmä spoločná časť apoštolov a mučeníkov) má časti vlastné tomuto obdobiu.
  3. V ofíciu sa pridáva Aleluja iba tam a tak, ako je to na príslušných miestach naznačené.