Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

 

POŽEHNANIE POPOLA A ZNAČENIE POPOLOM sa vkladá do omše po evanjeliu a homílii.

 

  1. Úkon kajúcnosti sa vynecháva, lebo ho nahrádza obrad značenia popolom.
  2. Omše, v ktorých sa nekoná obrad požehnania a značenia popolom, sa slávia zvyčajným spôsobom.
  3. Kňaz, ktorý koná obrad požehnania a značenia popolom, ak nie je prítomný iný kňaz alebo diakon, poznačí popolom najprv sám seba (postojačky a obrátený chrbtom k ľudu), pričom nič nehovorí. Ak je však prítomný iný kňaz alebo diakon, poznačí ho on, pričom je celebrant obrátený tvárou k ľudu.
  4. Ak požehnanie robí biskup, poznačí ho popolom jeden z koncelebrantov alebo diakon.
  5. Ak popol požehnáva biskup, ale svätú omšu necelebruje, predsedá liturgii slova z katedry, odetý do pluviálu, a na konci omše udelí požehnanie.
  6. Popol sa pripravuje z olivových alebo iných ratolestí, ktoré boli požehnané na Kvetnú nedeľu predchádzajúceho roka.
  7. Pri značení popolom kňaz povie jednu z dvoch formúl: KAJAJTE SA A VERTE EVANJELIU alebo: PAMÄTAJ, ŽE SI PRACH A NA PRACH SA OBRÁTIŠ a poznačí veriaceho na hlave vo forme kríža.
  8. Požehnanie popola a značenie popolom sa môže konať aj bez omše. V tom prípade sa odporúča urobiť najprv liturgiu slova. Tá sa skladá z úvodného verša (úvodný spev), bez úkonu kajúcnosti, z modlitby dňa, čítaní a spevov ako v omši, po evanjeliu je homília, potom požehnanie popola a značenie veriacich popolom. Obrad sa zakončí modlitbou veriacich.
  9. Obrad značenia popolom sa nemôže konať v nedeľu, ktorá – aj keď je v Pôstnom období – nemá mať tón tak zvýraznene kajúcny.
  10. Obrad požehnania popola: Výzva na modlitbu sa koná so zloženými rukami, sama modlitba s rozopätými rukami. Pri značení celebrant môže stáť alebo sedieť. Dnes je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu (dnes sa nenahradzuje zdržovanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia).