Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Minule:

Obsah slova „láska“

Boh je láska

Všetka láska vychádza z Boha

Vzrast v láske

Takže sú tu skutočnosti dvojakej lásky:

  1. Láska človeka
  2. Láska Boha

 

  1. Láska človeka

Je to láska, ktorá túži a žiada pre seba (eros), láska vrodená (k najbližším, priateľom, dobrým), láska, ktorá dáva zo svojej hojnosti. Láska, ktorá spôsobuje človeku zároveň radosť. Je to napríklad láska rodičov k deťom a naopak, láska manželov, priateľov... Možno povedať dobroprajnosť.

  1. Láska Boha

 Nazvali sme ju agapé. Je to láska, ktorá z Boha vychádza. Láska dávajúca.

Sme schopní tejto Božej lásky?

Zdá sa, že hej. Hovorí o nej Pán Ježiš pri Poslednej večery vo „Veľkňazskej modlitbe“. Hovorí, že keď ju budeme mať, spoznajú všetci, že sme učeníkmi Božieho Syna (porov. Jn 13, 35), ktorý prišiel na svet z lásky.

Je tu problém, Boh je však iba čistá agapé.

My sme však ľudia zmiešaní, a preto je v nás oboje: túžba prijímať (eros) a túžba dávať (agapé). Dá sa dokonca po­vedať, že v dokonalom človeku rastú obidve súčasne. Čím viac po Bohu človek túži a čím viac od neho dostáva, tým ľahšie a skutočnejšie dáva. Čím viac dáva blížnemu, tým viac túži po Bohu. Stretá sa tu teda najdokonalejší Boží dar, a to láska s ľudskou spoluprácou, činnosťou.

Učiť sa umeniu lásky pri sv. omši

Je to v troch etapách:

  1. Zdokonalenie v láske vyžaduje dôveru a odovzdanie sa do rúk Boha. Boh nás postupne zdokonalí. Najskôr cez správne chápanie svojej lásky. Už tento zákrok je veľmi bolestný – je to premáhanie sebectva.
  2. Potom Stvoriteľ zdokonalí lásku k blížnemu, keď učí človeka pozerať srdcom na tých, ktorí potrebujú našu pomoc.
  3. V tretej etape učí najťažšiemu umeniu lásky k nepriateľom a odpusteniu nepriateľom, aby konečne takto zdokonalené srdce, ktoré vie milovať, spojil so sebou i so svojimi priateľmi vzájomnou láskou.

Učiť sa umeniu lásky pre sv. omšu.

Z pohľadu výchovy človeka k účasti na sv. omši je láska mimoriadne dôležitá.

Cesta do Večeradla, to je cesta odvážneho dorastania k plnosti zrelej lásky. A iba tí, ktorí sa rozhodli pre dozrievanie, dokážu objaviť lesk a krásu Hostiny z Večeradla. Tam sa vstupuje do kruhu najdokonalejšej lásky – vzájomnej lásky.

Pripomeňme si ľudský základ

Je potrebné vychovať sa k stretnutiu pri stole, k úcte voči chlebu a k náboženskému pohľadu na víno – o čom sme dosť podrobne hovorili. Je potreba zdokonaľovať sa vo vďačnosti. To by nás malo priviesť k rastu vzájomnej dôvery a lásky.

Duchovné dozrievanie človeka je jedným z najkrajších diel, aké možno pozorovať na zemi.

Takýto proces môže trvať roky, ba celý život. Konečne, opravdivú lásku možno zdokonaľovať do nekonečna a to je časť jej tajomstva.

Deje sa to v úprimnom a hlbokom prežívaní sv. omše

Spojenie účasti na Hostine vo Večeradle s procesom zdokonaľovania lásky je jediným evanjeliovým riešením tohto ťažkého problému. Každé iné riešenie zavedie človeka na scestie. Mimo sa dostaneme, ak hľadáme pri sv. omši niečo iné. Napríklad peknú kázeň, príťažlivého celebranta, možnosť zaspievania si, predvedenie sa, tradíciu, dobrý pocit... Toto môže byť niekedy pomôcka na vzrast v láske k Bohu a účastníkom slávenia Večeradla.

Lákadla na ceste k zdokonaleniu sa v láske

Láska je predkladaná v tisícoch spôsobov a často znemožňuje človeku dosiahnutie plnej zrelosti lásky. Krása a bohatstvo ozajstnej lásky však vždy vynáša rozsudok na všetkým zdaním lásky v chápaní tohto sveta. Krása evanjeliovej lásky je ako krása brúseného diamantu v porovnaní s farebnými sklíčkami lásky tohto sveta.

Každé úsilie človeka, ktorý sa podujme na zdokonalenie svojej lásky, približuje ho k čoraz plnšiemu vstupu do bohatstva sv. omše. Jej tajomstvo je zapečatené a hermeticky uzatvorené. Prelomiť tieto pečate a otvoriť dvere môže iba ten, kto miluje a túži zdokonaliť sa v láske.

Nabudúce:

Zdokonalenie:

- viery
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.