Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Minule:

Prvý stupeň náboženského života je vďačnosť

Nejde o vďakyvzdávanie výlučne náboženskej podstaty

Vďačnosť pri výchove mladých

Múdrosť

Príbeh ženy v strednom veku:

Má veľké praktické schopnosti: dobre varí, šije, upratuje, v práci je dobrou zdravotnou sestrou. Má tiež umelecké schopnosti. Avšak pri celom tom bohatstve Božích darov, vôbec nie je šťastná, lebo sa stále dopúšťa vážnych chýb a ich dôsledky sú pre ňu bolestné, a len s veľkou námahou sa z nich dostáva. Nie je stabilná, niekedy je naivná, kdečo vyparatí...

Na otázku čo teraz číta odpovedala úprimne: „Knižka je mojim najväčším nepriateľom. Jediná vec, ktorú celým srdcom neznášam, to je čítanie kníh“. Týmito dvoma vetami povedala všetko. Je aktívna, pracovitá. Ale nikdy si necenila múdrosť a nechcela sa jej naučiť. Pravdepodobne do konca života sa dopustí ešte mnohých omylov a tak ona, ako aj iní kvôli nej prelejú mnoho sĺz. Po múdrosti však nesiahne.

Je táto žena vôbec nie je výnimkou spomedzi mnohých ľudí?

Všetci ľudia sa dopúšťame mnohých omylov. Bolo by ich menej keby sme čítali hodnotné knihy. Takých je pomerne málo. Ešte mizerné romány, to áno, ale knihy, vďaka ktorým možno zdokonaliť múdrosť, nemajú príliš veľa čitateľov. Dokonca tí, ktorí ich kupujú, nie vždy do nich pozrú.

Keď k tomu pridáme novely a iní TV programy môžeme skonštatovať, že dnešný človek jednoducho sa nechce učiť múdrosti.

Iné je múdrosť a iné vzdelanie.

Niekedy možno stretnúť priam lovcov vedy, aby pomocou nej urobili kariéru, alebo aby sa blysli medzi inými, ale hľadačov múdrosti nie je veľa. Je nutné, aby si si to uvedomil, lebo jedným z elementov, ktoré rozhodujú o správnom prístupe k sv. omši, je túžba nadobudnúť múdrosť.

Kde sa možno učiť životnej múdrosti?

Liturgia slova, to je veľká lekcia múdrosti a v plnosti ju dokáže využiť iba ten, komu záleží na zdokonalení múdrosti. Kto si myslí, že sa už nemusí nič učiť, že zjedol všetky múdrosti, bude sa počas čítania Písma Svätého a kázne alebo nudiť, alebo kritizovať to, čo počuje. On totiž už neprijíma, ale sám je mierou vedomostí, aké sa k nemu dostávajú. To sú tí, ktorí Božie slovo odbavia poznámkou vyslovenou, alebo povedanou si v duchu: Keby tu bol ten a ten. To by sa mu zišlo! Takí účastník sv. omše vie, akí majú byť iní, ale nenaučí sa múdrosti správne žiť!

Čo je potrebné pre získanie múdrosti?

Je potrebné hľadať bohatstvo múdrosti obsiahnutej v Písme Svätom a zapáliť sa túžbou po jej poznaní. Vo sv. omši nás sám Boh poučuje a v nej je možno účinne prosiť o milosť múdrosti. Múdry človek predovšetkým denne prosí Boha o múdrosť, a kde môže byť účinnejšia modlitba, ako počas svätej Obetnej hostiny?

Nie všetci ľudia sa chcú učiť múdrosti.

Tým však, ktorí si cenia múdrosť a chcú sa jej naučiť, nájdu ju účasťou na Hostine samého Boha. Vtedy každá ich účasť na sv. Omši bude obohatením ich múdrosti a keď budú odchádzať z tohto sveta, budú ďakovať Bohu za každú hodinu strávenú pri oltári, kde systematicky nadobúdali opravdivú múdrosť srdca.

Vidíme potrebu daru múdrosti?

Máte deti, radíte im a oni to neprijímajú. Vidíte ako si kazia život. Až sa čudujeme ako môžu byť takí hlúpi. Prosme o dar múdrosti pre seba, lebo ani my si často nedáme povedať.

Ak vidíme blúdiacich, veľmi nás to boli lebo ich máme radi. Aj sa za nich modlíme. Boh im nezoberie slobodnú vôľu a nedonúti ich k zmene. Prosme o dar múdrosti pre seba, aby sme našli spôsob ako im pomôcť.

Nabudúce:

Zdokonalenie sa v láske