Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Liturgický kalendár a program pobožností

Pondelok

Sv. Antona, opáta, spomienka

6:15 - Pobožnosť k Duchu Svätému; 7:00 – Sv. omša za členov Misij. združenia

17:15 - Pobožnosť za rodiny

Utorok

17:15 – Pobožnosť za deti (modlia sa chlapci)

Streda

17:15 – Pobožnosť za deti (modlia sa dievčatá)

Štvrtok

Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka, ľub. spomienka

17:15 – Ružencová pobožnosť; po večernej sv. omši adorácia

Piatok

Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

Po večernej sv. omši chvály do 20:00 hod.

Sobota

Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu

Nedeľa

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – Nedeľa Božieho slova

 

Nové opatrenia

Sväté omše sa slúžia v režime OP (očkovaní, prekonaní – 25 percent kapacity). Prosíme Vás, aby ste si pri vstupe do kostola dezinfikovali ruky, použili respirátor a dodržiavali dostatočný odstup. Pripomíname, že z dôvodu pastoračnej starostlivosti o veriacich sme k dispozícii pre všetkých, čo majú záujem o sviatosti Cirkvi. Sväté omše sa slávia tak ako zvyčajne vrátane pridaných svätých omší v nedeľu o 8:30 a 15:00 hod.

 

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Na tento úmysel sa modlíme pred svätými omšami.

 

Stretnutie prvoprijímajúcich deti

Sv. omša a náuka pre prvoprijímajúce deti bude v  pondelok 17.1. o 16:00 hod. Deti do 18 rokov sa môžu zúčastňovať na svätých omšiach pri dodržaní epidemických opatrení (respirátor, dezinfekcia, odstup, samotest).

 

Stretnutie  birmovancov

Svätá omša a náuka pre  birmovancov bude v piatok 21.1. o 16:00 hod.

 

Dobrá novina

Vo vianočných dňoch ste mohli v kostole prispieť na projekt Dobrej noviny. Odovzdali ste milodary spolu Dlhá nad Kysucou 285€, Turzovka 970€. Vďaka, že ste podporili tento kvalitný projekt, ktorý je zameraný na pomoc deťom v Afrike. Nech vás za to Pán bohato odmení.

 

Dary na kostol a poďakovanie

Srdečná vďaka za vaše milodary na kostol. Nech Pán odmení Vašu obetavosť a službu pre farnosť.