Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Liturgický kalendár

PO: 6:30 -  sv. omša za členov Misijného združenia, pobožnosť k Duchu Svätému

PONDELOK - SOBOTA: Férie

NEDEĽA: ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

Sv. omše v Adventnom období

V Advente od pondelka do soboty bývajú sväté omše ráno o 6:30. Deti majú po ranných sv. omšiach v Pastoračnom centre raňajky.

 

Prvoprijímajúce deti

Stretnutie všetkých prvoprijímajúcich detí bude v pondelok 17.12. o 16:00 hod. v kostole.  

 

Večerné sväté omše - zmena

Upozorňujeme Vás, že v tomto týždni vo štvrtok 20.12 a v piatok 21.12. večerné sväté omše o 18:00 hod. vo farskom kostole nebudú. Je to z toho dôvodu, že spovedáme v okolitých farnostiach. Ďakujeme za pochopenie. V sobotu bude večerná sv. omša s platnosťou na nedeľu tak ako býva o 17:30. Chorých, ktorých ste ešte nahlásili, navštívime vo štvrtok o 8:30 hod.

 

Vianočná svätá spoveď

Svätá spoveď pred Vianocami bude v našej farnosti v sobotu 22.12. doobeda od 10:00 do 11:30 a poobede od 14:00 do 17:30. V Dlhej od 15:00 do 16:00; v Turkove od 16:00 do 17:00 hod. Každú pol hodinu budeme rozdávať sväté prijímanie. V sobotu večer po sv. omši sa budú v kostole zdobiť vianočné stromčeky, prosíme mladých, aby prišli pomôcť.

 

Farský ples

Srdečne Vás pozývame na 15. FARSKÝ PLES, ktorý sa uskutoční 9.2.2019 v Kultúrnom dome v Turzovke. Predaj lístkov je v PAPIERNICTVE CECH nad potravinami U HRANCA. Bližšie informácie nájdete vo výveske.  

 

Národný pochod za život

22 seprembra 2019 sa v Bratislave uskutoční tretí Národný pochod za život. Vianocami symbolicky začne 9-mesačná príprava.  Pri tejto príležitosti si z kostola môžete vziať vianočné pohľadnice s textom „Kráčajme s odvahou za život“.

  

Dary na kostol a poďakovanie

Srdečná vďaka za vaše milodary na kostol. Nech Pán odmení Vašu obetavosť a službu pre farnosť.