Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Liturgický kalendár a program pobožností

Pondelok

17:15 - Pobožnosť za rodiny

Utorok

Sv. Damaza I., pápeža, ľub. spomienka

17:15 – pobožnosť za deti (modlia sa chlapci)

Streda

Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej, ľub. spomienka

17:15 – pobožnosť za deti (modlia sa dievčatá)

Štvrtok

Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka

17:00 - Mariánske večeradlo, po večernej sv. omši adorácia

Piatok

Sv. Jána z kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 

Sobota

O Panne Márii v Adventnom období  

Nedeľa

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA (NEDEĽA GAUDETE)

 

Zbierka na charitu

Na charitu ste obetovali: Turzovka 858,45 - €, Turkov43,25 - €, Dlhá 68,30 - €. Srdečná vďaka za Vašu spolupatričnosť s biednymi.

   

Zimné kántrové dni

V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Aspoň jeden deň máme v modlitbe prosiť o príchod Božieho kráľovstva do rodín,  prinášať obete za duchovnú obnovu rodín, pokoj  a spravodlivosť vo svete.

 

Rorátne sv. omše v Adventnom období

V Adventnom období od pondelka do soboty bývajú roráty ráno o 6:30. Aby sa ich mohli zúčastňovať miništranti, deti a mládež, po rorátoch sú v pastoračnom centre pre nich pripravené raňajky. Prineste si so sebou do kostola sviece s chránitkami, lampáše alebo kahance. Ranné sväté omše v advente slávime pri svetle sviec.

 

Adventná aktivita pre deti

Aj tento rok pozývame deti, aby sa zapojili do adventnej aktivity – DARUJ BALÍČEK DOBRÝCH SKUTKOV JEŽIŠKOVI. Počas Adventu pred sv. omšami budú prinášať pod oltár lístky, na ktoré napíšu svoje dobré skutky. Na každom odovzdanom lístku musí byť uvedené aj meno a priezvisko dieťaťa. Lístky s dobrými skutkami sa potom vložia do vrecúšok, urobia sa z nich pekné balíčky s menami detí a dajú sa ako dar k jasličkám narodeného Ježiška.

 

Birmovanecká náuka

Sv. omša a náuka pre  birmovancov bude v piatok 14.12. o 18:00 hod. Účasť všetkých birmovancov je povinná!

 

Koledovanie – Dobrá novina

V sobotu 15.12. o 10:00  bude v Pastoračnom centre stretnutie všetkých, ktorí sa prihlásili do Dobrej noviny. Pozývame animátorov, starších erkárov, birmovancov a samozrejme deti, ktoré môžu prísť i s rodičmi.  

 

Koncert

Srdečne vás všetkých pozývame na adventný koncert vokálnej skupiny SKLO z Bratislavy. V jej podaní si môžete vypočuť duchovné piesne, spirituály a koledy slovenských aj zahraničných skladateľov. Koncert sa koná v sobotu 15.12.2018 o 16.00 vo Farskom kostole v Turzovke.

 

Spoveď chorých

Chorých sme už navštívili na prvý piatok. Kto by ešte chcel nahlásiť chorých na predvianočnú spoveď, môže tak urobiť v sakristii do konca tohto týždňa.

 

Vianočná svätá spoveď

Svätá spoveď pred Vianocami bude v našej farnosti v sobotu 22.12. 2018 doobeda od 10:00 do 11:30 a poobede od 14:00 do 17:30. V Dlhej od 15:00 do 16:00; v Turkove od 16:00 do 17:00.

 

Prvoprijímajúce deti

Stretnutie všetkých prvoprijímajúcich detí bude v pondelok 17.12. o 16:00 hod. v kostole.

 

Dary na kostol a poďakovanie

Na kazateľnicu obetovali: dvaja Bohu známi  darcovia spolu 120€. Srdečná vďaka za vaše milodary na kostol. Nech Pán odmení Vašu obetavosť a službu pre farnosť.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.