Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Liturgický kalendár a program pobožností

Pondelok

17:15 - Pobožnosť za rodiny

Utorok

Sv. Damaza I., pápeža, ľub. spomienka

17:15 – pobožnosť za deti (modlia sa chlapci)

Streda

Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej, ľub. spomienka

17:15 – pobožnosť za deti (modlia sa dievčatá)

Štvrtok

Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka

17:00 - Mariánske večeradlo, po večernej sv. omši adorácia

Piatok

Sv. Jána z kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 

Sobota

O Panne Márii v Adventnom období  

Nedeľa

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA (NEDEĽA GAUDETE)

 

Zbierka na charitu

Na charitu ste obetovali: Turzovka 858,45 - €, Turkov43,25 - €, Dlhá 68,30 - €. Srdečná vďaka za Vašu spolupatričnosť s biednymi.

   

Zimné kántrové dni

V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Aspoň jeden deň máme v modlitbe prosiť o príchod Božieho kráľovstva do rodín,  prinášať obete za duchovnú obnovu rodín, pokoj  a spravodlivosť vo svete.

 

Rorátne sv. omše v Adventnom období

V Adventnom období od pondelka do soboty bývajú roráty ráno o 6:30. Aby sa ich mohli zúčastňovať miništranti, deti a mládež, po rorátoch sú v pastoračnom centre pre nich pripravené raňajky. Prineste si so sebou do kostola sviece s chránitkami, lampáše alebo kahance. Ranné sväté omše v advente slávime pri svetle sviec.

 

Adventná aktivita pre deti

Aj tento rok pozývame deti, aby sa zapojili do adventnej aktivity – DARUJ BALÍČEK DOBRÝCH SKUTKOV JEŽIŠKOVI. Počas Adventu pred sv. omšami budú prinášať pod oltár lístky, na ktoré napíšu svoje dobré skutky. Na každom odovzdanom lístku musí byť uvedené aj meno a priezvisko dieťaťa. Lístky s dobrými skutkami sa potom vložia do vrecúšok, urobia sa z nich pekné balíčky s menami detí a dajú sa ako dar k jasličkám narodeného Ježiška.

 

Birmovanecká náuka

Sv. omša a náuka pre  birmovancov bude v piatok 14.12. o 18:00 hod. Účasť všetkých birmovancov je povinná!

 

Koledovanie – Dobrá novina

V sobotu 15.12. o 10:00  bude v Pastoračnom centre stretnutie všetkých, ktorí sa prihlásili do Dobrej noviny. Pozývame animátorov, starších erkárov, birmovancov a samozrejme deti, ktoré môžu prísť i s rodičmi.  

 

Koncert

Srdečne vás všetkých pozývame na adventný koncert vokálnej skupiny SKLO z Bratislavy. V jej podaní si môžete vypočuť duchovné piesne, spirituály a koledy slovenských aj zahraničných skladateľov. Koncert sa koná v sobotu 15.12.2018 o 16.00 vo Farskom kostole v Turzovke.

 

Spoveď chorých

Chorých sme už navštívili na prvý piatok. Kto by ešte chcel nahlásiť chorých na predvianočnú spoveď, môže tak urobiť v sakristii do konca tohto týždňa.

 

Vianočná svätá spoveď

Svätá spoveď pred Vianocami bude v našej farnosti v sobotu 22.12. 2018 doobeda od 10:00 do 11:30 a poobede od 14:00 do 17:30. V Dlhej od 15:00 do 16:00; v Turkove od 16:00 do 17:00.

 

Prvoprijímajúce deti

Stretnutie všetkých prvoprijímajúcich detí bude v pondelok 17.12. o 16:00 hod. v kostole.

 

Dary na kostol a poďakovanie

Na kazateľnicu obetovali: dvaja Bohu známi  darcovia spolu 120€. Srdečná vďaka za vaše milodary na kostol. Nech Pán odmení Vašu obetavosť a službu pre farnosť.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.