Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Liturgický kalendár a program pobožností

Pondelok 

Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

17:15 - Pobožnosť za rodiny

Utorok

Sv. Barbory, panny a mučenice, ľub. spomienka

17:15 – pobožnosť za deti (modlia sa chlapci)

Streda  

17:15 – pobožnosť za deti (modlia sa dievčatá)

Štvrtok 

Sv. Mikuláša, biskupa, ľub. spomienka

17:00 - Mariánske večeradlo

Piatok 

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sobota

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, slávnosť     

Nedeľa

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA (biblická nedeľa)

 


Advent

Adventné obdobie je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána a nábožného a radostného očakávania druhého Kristovho príchodu na konci vekov.

 

Zbierka na charitu

Dnes je zbierka na charitu. Diecézna charita Žilina ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do minulotýždňovej Tesco zbierky potravín a drogérie. Aj vďaka Vám sa nám podarilo vyzbierať 24 ton v hodnote 40 tisíc eur.

 

Svätý Mikuláš – detská svätá omša

Vo štvrtok 6.12. o 18:00 hod. bude detská sv. omša. Pozývame všetky deti, aby prišli v deň spomienky na sv. Mikuláša do kostola. Poďakujeme Pánu Bohu za jeho príkladný život plný lásky.

 

Prvý piatok

Pred prvým piatkom budeme spovedať pol hodiny  pred sv. omšou. V piatok  bude vyložená Sviatosť Oltárna vo farskom kostole od 16:30. Starých a chorých budeme spovedať v Dlhej a Predmieri vo štvrtok od 9:00; v Turzovke v piatok od 8:00.

Sv. omše v piatok:  Turzovka  - 7:00 a 18:00

                             Dlhá - 15:00 (spovedáme pred sv. omšou)

                             Turkov - 16:00 (spovedáme pred sv. omšou)

 

Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

V sobotu 8.12. je prikázaný sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Sväté omše budú ako v nedeľu okrem sv. omše o 11:15 – tá nebude slúžená. Povinnej účasti na sv. omši môžete zadosťučiniť aj v piatok večer o 18:00 hod, keď bude slávená sv. omša s platnosťou na tento sviatok. Tiež vás upozorňujeme, že na budúcu sobotu večerná sv. omša o 17:30 nebude!

 

Rorátne sv. omše v Adventnom období

Od pondelka budú bývať roráty ráno o 6:30. Aby sa ich mohli zúčastňovať miništranti, deti a mládež, po rorátoch budú v pastoračnom centre pre nich raňajky. Prineste si so sebou do kostola sviece s chránitkami, lampáše alebo kahance. Ranné sväté omše v advente (okrem prvého piatka, soboty 8.12 a nedieľ) budeme sláviť pri svetle sviec.

 

Adventná aktivita pre deti

Aj tento rok pozývame deti, aby sa zapojili do adventnej aktivity – DARUJ BALÍČEK DOBRÝCH SKUTKOV JEŽIŠKOVI. Počas Adventu pred sv. omšami budú prinášať pod oltár lístky, na ktoré napíšu svoje dobré skutky. Na každom odovzdanom lístku musí byť uvedené aj meno a priezvisko dieťaťa. Lístky s dobrými skutkami sa potom vložia do vrecúšok, urobia sa z nich pekné balíčky s menami detí a dajú sa ako dar k jasličkám narodeného Ježiška.

 

Koncert

Srdečne vás všetkých pozývame na adventný koncert vokálnej skupiny SKLO z Bratislavy. V jej podaní si môžete vypočuť duchovné piesne, spirituály a koledy slovenských aj zahraničných skladateľov. Koncert sa koná v sobotu 15.12.2018 o 16.00 vo Farskom kostole v Turzovke.

 

Dni  otvorených dverí

SOU sv. Jozefa Robotníka v Žiline (u Saleziánov), SOŠ pedagogická sv. Márie Goretti a SZŠ sv. Františka z Assisi v Čadci organizujú v tomto týždni Deň otvorených dverí. Bližšie info nájdete vo výveske pred kostolom.  

 

Dary na kostol a poďakovanie

Na nový plynový kotol do kostola obetoval Bohu známy darca 300€. Srdečná vďaka za vaše milodary na kostol. Nech Pán odmení Vašu obetavosť a službu pre farnosť. Osobitne ďakujeme členom farského zboru Patrička za ochotu spievať v našom Farskom kostole a pri rozličných príležitostiach. V ich mene vás pozývame, aby ste sa pripojili do tejto služby aj vy. Máme silnú túžbu vybudovať kvalitný miešaný zbor, ktorý obohatí svojou tvorbou najmä liturgické slávenia konané v našej farnosti. 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.