Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Liturgický kalendár a program pobožností

Pondelok

Sv. Pia V., pápeža, ľub. spomienka

17:15 - Pobožnosť za rodiny

Utorok

Sv. Jozefa, robotníka, ľub. spomienka

17:15 – Pobožnosť za deti (modlia sa chlapci)

Streda

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

17:15 – Pobožnosť za deti (modlia sa dievčatá)

Štvrtok

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

17:15 – Mariánske večeradlo, po večernej sv. omši krátka adorácia

Piatok

Sv. Florána, mučeníka, ľub. spomienka

Sobota

Prvá sobota v mesiaci

Nedeľa

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA


Zbierka

Na seminár ste obetovali: Turzovka 720€; Dlhá 58,17€; Turkov 40€. Srdečná vďaka!

 

Benefičný koncert

Dnes o 15:00 hod. vás pozývame na benefičný koncert do Farského kostola v Turzovke. Účinkuje Chrámový zbor z Klokočova a Jana „Janais“ Kothajová. Výťažok zo zbierky bude venovaný pre Lenku Hnidzíkovú na jej rehabilitáciu.

 

Stretnutie rodičov

Dnes po detskej sv. omši bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí  v pastoračnom centre.

 

Prvoprijímajúce deti

Všetky prvoprijímajúce deti budú mať spolu nácvik na prvé sväté prijímanie v pondelok o 15:00 hod. v kostole. Účasť je povinná!

 

Prvý piatok

V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme pol hodiny  pred sv. omšami. V piatok  bude vyložená Sviatosť oltárna vo farskom kostole od 16:30 do 17:30. Starých a chorých budeme spovedať v Dlhej  vo štvrtok od 9:00; v Turzovke v piatok od 8:00. Sv. omše na prvý piatok:

Turzovka  - 7:00 a 18:00,

             Dlhá - 15:00,Turkov - 16:00 (spovedá sa pred sv. omšami).

 

Výročie DHZ

V piatok 4. 5. 2018 na spomienku svätého Floriána, patróna hasičov, začne v našom meste a farnosti oslava 140 výročia založenia DHZ. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať vojenský ordinár – biskup Mons. František Rábek o 18:00 hod. Všetkých vás srdečne pozývame! Zároveň Vás prosíme, aby ste si svätú spoveď k prvému piatku vykonali čím skôr v týždni. Využite dni od pondelka do štvrtka. Z dôvodu slávnosti budeme v piatok večer spovedať len pred svätou omšou od 16:30 do 17:30.         

Chvály

V sobotu po večernej svätej omši bude vyložená Sviatosť oltárna do 21:00 hod. Modlitby chvál, do ktorých sa môžete aktívne zapojiť svojimi napísanými prosbami, poďakovaniami a chválami, začnú od 19:30.

 

Prvá nedeľa – zbierka

Na budúcu nedeľu bude zbierka, ktorá bude obetovaná na stavbu fary v Podvysokej. Naša bývalá filiálka a v súčasnosti susedná nová Farnosť Podvysoká pre svoje plnohodnotné fungovanie nutne potrebuje farskú budovu. Pomôžme aj my svojim milodarom vybudovať dobré dielo pre veriacich, ktorí majú pekný vzťah k našej turzovskej farnosti, veď do nej patrili a vždy ju podporovali. Vopred vám vyslovujeme poďakovanie za vašu štedrosť a spolupatričnosť.

 

Fatimská sobota

Z farnosti organizujeme púť na Staré Hory, ktorá sa uskutoční v prvú júnovú sobotu 2.6. 2018. Kto má záujem, môže sa prihlásiť v sakristii.

 

Jarná púť Živčáková

Dávame vám do pozornosti jarnú púť na Hore Živčáková – uskutoční sa v utorok 8. mája. Bližšie info nájdete vo výveske.

 

Lektori  

Kto má záujem stať sa lektorom v našom kostole, nech sa prihlási v sakristii.  

Čítať lekcie pri bohoslužbách je prejavom aktívnej služby vo farskom spoločenstve.

 

Dary na kostol

Srdečná vďaka za vaše milodary na kostol. Nech Pán odmení Vašu obetavosť a službu pre farnosť.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.