Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Liturgický kalendár a program pobožností

Pondelok

Zvestovanie Pána, slávnosť

17:15 - Pobožnosť za rodiny

Utorok

17:15 – Pobožnosť za deti (modlia sa chlapci)

Streda

Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka

17:15 – Pobožnosť za deti (modlia sa dievčatá)

Štvrtok

17:15 – Mariánske večeradlo, po večernej sv. omši adorácia

Piatok

Sv. Martina I., pápeža a mučeníka

Sobota

Féria

Nedeľa

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA


Výročná farská poklona

Dnes je v našej farnosti výročná celodenná poklona. Máte možnosť pokloniť sa Pánovi v takomto čase: po prvej sv. omši do 10:00; potom od 12:00 do 15:00 hod. Poklona sa ukončí odprosujúcou pobožnosťou, korunkou k Božiemu milosrdenstvu a Eucharistickým požehnaním.

 

Úplné odpustky  

Každí, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem Ti), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

 

Birmovanecká svätá omša a hora Butkov

Svätá omša a náuka pre  birmovancov bude v piatok 13.4. o 18:00 hod. Účasť všetkých birmovancov je povinná! Na budúcu sobotu 14.4. ideme putovať s našimi birmovancami na horu Butkov, kde sa nachádza Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva. Je potrebné, aby sa birmovanci čím skôr prihlásili v sakristii.  Odchod autobusu je ráno o 8:00 hod. zo zastávky Beskydská. Predpokladaný príchod je medzi 14:00 a 15:00 hod.

 

Mládežnícke stretnutie

Pozývame všetkých mladých na stretko, ktoré bude na budúcu v sobotu 14.4. o 18:30 v Dome sv. Jozefa. Príďte vytvoriť pekné spoločenstvo viery a priateľstva.

 

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí

Rodičia, ktorí prihlásili deti na prvé sväté prijímanie, budú mať stretnutie na budúcu nedeľu 15.4. o 14:00 hod. v kostole. Účasť všetkých rodičov je nutná. Zároveň pripomíname prvoprijímajúcim deťom, že v pondelok budeme mať stretko na fare. Tešíme sa na vás! 

 

Misijná púť detí

Dávame do pozornosti Misijnú púť detí, ktorá sa uskutoční dňa 12.5.2018 v Rajeckej Lesnej. Prosíme rodičov, aby zahlásili svoje deti v sakristii. Sú ešte voľné miesta. Cena za dopravu je 3€.

 

Púť do Medžugorja s pobytom pri mori

V čase od 15.7. do 21.7. 2018 organizujeme púť do Medžugorja s dvojdňovým pobytom pri mori. V cene 180€ je zahrnutá doprava, poistenie, polpenzia a ubytovanie. Prosíme tých, čo majú záujem, aby sa už zahlásili v sakristii.  

  

Dary na kostol a poďakovanie

Na kazateľnicu obetoval Bohu známy darca 10€. Na Boží hrob ste obetovali spolu 1330€. Srdečná vďaka za vaše milodary na kostol. Nech Pán odmení Vašu obetavosť a službu pre farnosť.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.