Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Liturgický kalendár a program pobožností

Pondelok

17:15 - Pobožnosť za rodiny

Utorok

17:15 – Pobožnosť za deti (modlia sa chlapci)

Streda

Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka

17:15 – Pobožnosť za deti (modlia sa dievčatá)

Štvrtok

17:15 – Mariánske večeradlo, po večernej sv. omši adorácia

Piatok

Obetovanie Pána, sviatok; prvý piatok v mesiaci

Sobota

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľub. spomienka; prvá sobota v mesiaci

Po večernej sv. omši bude vyložená Sviatosť oltárna do 21:00, chvály od 19:30 

Nedeľa

PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ


Prvoprijímajúce deti

V pondelok stretko prvoprijímajúcich detí na fare nebude.

 

Prvý piatok

Pred prvým piatkom budeme spovedať pol hodiny  pred sv. omšou. V piatok  bude vyložená Sviatosť Oltárna vo farskom kostole od 16:30. Starých a chorých budeme spovedať v Dlhej  vo štvrtok od 9:00; v Turzovke v piatok od 8:30.

Sv. omše v piatok na sviatok Obetovania Pána:

Turzovka  - 7:00 a 18:00, Dlhá - 15:00,Turkov - 16:00 (spovedá sa pred sv. omšami).

V piatok sa pred svätými omšami koná obrad požehnania sviec.

 

Požehnanie hrdla

V sobotu 3.2.  na spomienku sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, sa pri rannej svätej omši bude konať požehnanie hrdla so sviecami.

 

Diskotéka

Pozývame všetkých koledníkov Dobrej noviny na diskotéku do Pastoračného centra, ktorá bude v sobotu 3.2. od 14:00 do 17:30 hod. O občerstvenie a zábavu bude postarané.

 

Prvá nedeľa v mesiaci

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Pri sv. omši o 11:15 sa uskutoční obliečka našich nových miništrantov. Všetci ste na ňu srdečne pozvaní!

 

Sviatosť birmovania

V našej farnosti bude tento rok vyslúžená sviatosť birmovania dňa 28. 4. o 10:00 hod.

 

Podvody na senioroch

Nakoľko sa opakovane vyskytuje okrádanie starších ľudí, kriminálna polícia v Čadci nás požiadala o zopakovanie upozornenia pre seniorov na podvody, ktorých obeťami sa stávajú starší ľudia. Neznámy páchateľ im zatelefonuje a hovorí, že váš syn alebo vnuk spôsobil dopravnú nehodu a súrne potrebuje finančnú hotovosť. Po takomto telefonáte v žiadnom prípade nedávajte ani neposielajte nikomu peniaze, ale ihneď to treba oznámiť polícii na číslo 158.

 

Dary na kostol a poďakovanie

Na kazateľnicu obetovali traja Bohu známi darcovia spolu 250€. Srdečná vďaka za vaše milodary na kostol. Nech Pán odmení Vašu obetavosť a službu pre farnosť.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.